Присяжник Христина Михайлівна

Посада: асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Електронна пошта: khrystyna.prysyazhnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Теорія ймовірностей, математична та комп’ютерна статистика, теорія випадкових процесів, теорія гіллястих процесів.

Курси

Публікації

  1. Prysyazhnyk K. Period-Life of a Branching Process with Migration and Continuous Time. / K. Prysyazhnyk, I. Bazylevych, L. Mitkova, I. Ivanochko // – 2021.- 9(8):868.  (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
  2. Присяжник Х. Граничні теореми гіллястого процесу з міграцією /  Х. Присяжник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”.- 2021. – Випуск № 1(38) – 76-84.
  3. Yakymyshyn K. M. Limit theorems for homogeneous branching processes with migration / K. M. Yakymyshyn, I. B. Bazylevych, S. A. Aliev // Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Mathematics – 2021 -41 (4), 1-12. (SciVerse SCOPUS)
  4. Prysyazhnyk K. A conditional limit theorem for a critical branching process with the migration / K. Prysyazhnyk, I. Bazylevych, S. Aliev // ХXXVI International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2021): Abstracts, May 11-14, 2021, Skhidnytsia, Ukraine. – К.: 2021. – С. 86-87.
  5. Prysyazhnyk K. Limit theorem for a subcritical branching process with continuous time and migration / I. B. Bazylevych, K. M. Prysyazhnyk //  International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications”. V, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Conference materials,  June 1-4, 2021,  Kyiv, Ukraine. – К.: 2021. –  18-19.
  6. Якимишин Х М. Розв’язок диференціального рівняння для твірної функції гіллястого процесу та міграцією / І. Б. Базилевич, Х. М. Якимишин // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція. Ворохта,  26 лютого -1 березня  2020  р. Тези доповідей.- Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. -С. 14-15.
  7. Якимишин Х М. Розподіл кількості частинок, що емігрують/ І. Б. Базилевич, Х. М. Якимишин // П’ята міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючи системи” (19 – 21 травня 2020 p.). Збірник праць. За. ред. В. О. Дубка, В. Б. Кисельова – К: ФОП Маслаков, – 2020. – С. 183-185.
  8. Якимишин Х. Диференціальна рівняння для моментів та твірної функції кількості перетворень для гіллястого процесу з неперервним часом та міграцією / Х. Якимишин, І. Базилевич //Буковинський математичний журнал. – 2019. –  Т.7 ( №1)- С. 3-13
  9. Якимишин Х. Граничні теореми для кількості частинок, які емігрували із системи / І. Б. Базилевич, Х. М. Якимишин, Х. В. Пилипчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2018. – № 1. – С. 45-55.
  10. Якимишин Х. Граничні теореми для кількості частинок, які емігрували із системи / І. Б. Базилевич, Х. М. Якимишин, Х. В. Пилипчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2018. – № 1. – С. 45-55.
  11. Якимишин Х М. Рівняння для ймовірності виродження гіллястого процесу з еміграцією / І. Б. Базилевич, Х. М. Якимишин // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. Ворохта, 27 лютого – 2 березня 2018 р. – Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2018. -С. 11-12.
  12. Yakymyshyn K.M. Theorem for branching process with migration / I. B. Bazylevysh , K. M. Yakymyshyn // International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications”. IV, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Conference materials,  May 24-26, 2018,  Kyiv, Ukraine. – К.: 2018. –  20-21.
  13. Якимишин Х. Диференціальні рівняння для гіллястих процесів з неперервним часом та міграцією / Х. Якимишин, І. Базилевич //Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична -2016.- №82 – С.20-26.
  14. Якимишин Х. Диференціальне рівняння для математичного сподівання гіллястого процесу з міграцією та неперервним часом / Х. Якимишин, І. Базилевич //Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична -2017.- №83 – С. 196-201
  15. Якимишин Х. Рівняння для твірної функції гіллястого процесу з міграцією / Х. Якимишин // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2017. – № 84. – С. 119-125.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!