Базилевич Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: iryna.bazylevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія випадкових процесів, теорія гіллястих процесів, теорія марківських процесів.

Курси

Публікації

 

55Software-based approach towards automated authorship acknowledgement – chi-squere test on one consonant group.
Electronics 2020, 9 (7), 1138.
I. Khomytska, V. Teslyuk, N. Kryvinska.

№№

п/п

Назва роботи Харак Вихідні дані Обсяг Співавтори
1 Нелокальна задача для навантаженої гіперболічної системи рівнянь першого порядку на прямій Вісник Львів. ун-ту, сер. мех.-мат., вип.24, с. 29-33. (4 ст.) Кирилич В.М.
2 Об одной одноточечной  задаче для параболического уравнения с разрывными коэффициентами Рук. деп. В УкрНИИТИ 21.05.86,  № 1196 –Ук, 21 с. 21 с
3 Одноточечные продолжения марковского процесса // Стохастический анализ и его приложения Стохастический анализ и его приложения. – Киев, Ин-т математики АН Украины, 1989. – с. 113-120. 7 Шуренков В.М.)
4 Продолжения процесса с независимыми приращениями после выхода из полуоси Бесконечномерный стохастический анализ. – Киев. Ин-т математики АН УССР, 1990. – с. 50-57.   7
5 Продолжения полунепрерывных процессов с независимыми продолжениями УМЖ. 1991. – т. 43, № 9, с. 1269-1272. 3
6 Склеивание двух полунепрерывных процессов с независимыми приращениями УМЖ. 1991.т. 43, № 5,  с. 596-600.   5
7 Одноточечные продолжения марковских процессов. Автореферат на соиск. ученой степени канд. физ.-мат. наук. – Киев, 1992, 11 с. 11
8 Склеивание двух процессов с независимыми приращениями Тези Міжнародної конференції пам’яті Стефана Банана, Львів, 1992,  с. 63-64 . 1
9 Склеивание двух процессов с независимыми приращениями Укр. мат. журн., 1993, т. 45, № 4. – с. 487-491. 4
10 On asymptotic  normality of the additive functional distribution on a nonreccurent  Markov chain Тези конференції “Стохастичний аналіз і його застосування”, Львів, 2001, 43 с. 1 Ружевич Н.А.
11 Граничний розподіл  деякого адитивного  функціоналу від не рекурентного Ланцюга Маркова Тези доповідей наук. конф. проф. -викл. складу  Інституту прикладної математики та фунд. наук. Львів, 2002, с. 52. 1 Ружевич Н.А.
12 Аналіз безвідмовності спільно працюючих компонентів Друк Тези VI Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків, Львів. 2002, – с. 81-82. 1 Недоступ Л., Бобако Ю., Лазько  О.
13 Про рекурентність цілочисельних функціоналів. Вісник ДУ “Львівська політехніка”, “Прик-ладна математика”, № 364, с.324-325 2 Єлейко Я.І.
14 Асимптотична нормальність адитивного функціоналу від марківського випадкового блукання. Математичні студії, т. 20, № 1, с. 101-106. 6 Ружевич Н.А.
15 Про суму і максимальний член рядів подібних до рядів Тейлора-Діріхле Математичні методи і фізико-механічні поля. Т. 47, № 2, 2004, с. 90-94. 5 Скасків О.Б., Трусевич О.М.
15 Гранична теорема для гіллястого процесу з довільною кількістю частинок і неперервним часом. Тези доповідей наук. конф. проф. -викл. складу  Інституту прикладної математики та фунд. наук. Львів, 2005, – с. 52. 1
17 Розрахунок кількості варіантів у послідовності виконання операцій розбирання об’єктів ремонту Друк. Вісник ЛАДУ «Аграрно-інженерні дослідження», № 10, 2006, Львів, ЛАДУ, с. 189-196. 8 ст. Чухрай В.І.
18 Гранична теорема для гіллястих процесів з довільною кількістю типів частинок та неперервним часом. Друк. International conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2006),September 18-23,  2006. Alushta). Abstracts. – 2006. – P. 97-100. 2 ст. Єлейко Я.І.
19 Asymptotic behavior of S-stopped branching processes with countable state space Друк. International Conference «Skorokhod Space 50 Years on». – Kyiv, June 17-23, 2007 (Abstracts, Part II). – P.86-87 2 ст. Охрін О.І.,

Єлейко Я.І.

20 Convergence of the Galton-Watson branching process with countable number of  particle to the process  with continuous state space Друк. International Workshop problems of decision making under uncertainties (PDMU- 2007)/- September 17-22, 2007,  Kyiv-Novy Svit, Ukraine (Abstracts).- P. 11-12. 2 ст. Охрін О.І.,

Єлейко Я.І.

21 Асимптотична поведінка S-зупинених гіллястих процесів зі зліченною кількістю типів Друк. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична., 2007, Вип.67.с.123-134. 12 ст. Єлейко Я.І.,

Охрін О.І.

 22 Гранична теорема  для гіллястого процесу з неперервним часом, з довільною кількістю типів частинок та імміграцією Друк. Конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання» на честь 90-річчя  з дня народження Йосипа Ілліча Гіхмана (1918-1985), Тези. –Травень 24-26, 2008,- Умань. – С. 22. 1 Єлейко Я.І.,

Фута Н.

 23 Гранична теорема для гіллястого процесу зі зліченною кількістю типів частинок Друк. International conference PDMU, Kyiv-Rivne, May  12-17, 2008, P.48-50. 2 ст. Єлейко Я.І.
 24 Гранична теорема для гіллястого процесу з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок Друк. International Workshop problems of decision making under uncertainties -2008, September 22-27, 2008, -Novy Svit, Ukraine (Abstracts).- P. 44-46 2 ст Єлейко Я.І.
 25 Гранична теорема для гіллястих процесів з довільною кількістю типів частинок та неперервним часом Друк. Математичний  вісник НТШ, Т.5, 2008 – С 5-10. 6 ст. Єлейко Я.І.
 26 Задача для гіллястих процесів із зліченною кількістю типів частинок та неперервним фазовим простором Друк. International conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2009), (April 27-30, 2009. Skhidnytsia). Abstracts. – 2009. – P. 102-103. 1 ст. Єлейко Я.І.,

Кіндій В.Р.

 27 Гранична задача для гіллястого процесу із зліченною кількістю типів частинок та імміграцією Друк. International conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2009), (April 27-30, 2009. Skhidnytsia). Abstracts. – 2009. – P. 103-105. 2 ст. Єлейко Я.І.,

Тимків Г.Б.

 28 Convergence of the Galton-Watson branching process Друк. International conference “Stochastic Analysis and Random Dynamics” (June 14-20, 2009. Lviv). Abstracts. – 2009. – P. 5-6. 2 ст. Алієв С.А.,

Єлейко Я.І.

 29 Про збіжність послідовності гіллястого процесів Гальтона-Ватсона з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок до процесу з непервним фазовим простором Друк. International workshop PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), October 5-9, Kamyanets-Podilsky, Ukraine 2009.-P. 65-66. 2 ст. Єлейко Я.І., Калин А.
 30 Виродження S -зупиненого докритичного процесу з неперервним часом та зліченою кількістю типів Друк. Український математичний конгрес – 2009 (до 100-річчя від дня народження Миколи М. Боголюбова): тези доповідей; (Київ, 27-29 серпня  2009 р.). – К. Ін-т математики НАН України, 2009. – 1 ст. Охрін О.І.
 31 Ймовірність банкрутства страхової компанії в моделі зі скінченним проміжком часу та стохастичною ставкою відсотка. Друк. Вісник Львівського університету. Сер. прикл. матем. та інформатика. – 2009. – Вип. 15. – С. 224-233. 10 ст. Єлейко Я.І.,

Бебич Ю.Ю.

 32 Перехідні явища в матричнозначних еволюціях Друк. International conference PDMU 2010,  Ялта, 4-8 жовтня, с. 71-72.   2 ст. Алієв С.А.,

Єлейко Я.І.

 33 Гранична задача для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок Друк. International conference PDMU 2010, Lviv,  May 17-21, с. 81 1 ст. Єлейко Я.І.

Тимків Г.Б.

 34 Гранична  теорема для гіллястого процесу з довільним числом типів. Вісник Київського університету, сер. Фіз.-мат. науки, 2010 Єлейко Я.І.,

Тимків Г.Б.

 35 Integro-differential equation for survival probability in one model// Друк. Trans. of  NAS, set/ phis/-techn/ and mathem. Sc., Vol. XXX, No 6, 2010, p. 3-10. 8 ст. Алієв С.А.,

Єлейко Я.І.

 36 The limit theorem and transitional  phenomena in the theory of the  branching processes Друк. Mathematical Studies. Monograph. Series, Volume XIV, VNTL, 2010. 2 50 ст. Алієв С.А.,

Єлейко Я.І.

 37 Гранична задача для гіллястого процесу Друк. Вісник Львівського ун-ту, сер. прикл. Мат. та інформатики. – 2011, в. 17, с. 3-9. 7 Єлейко Я.І., Тимків Г.Б.
 38 Гранична задача для гіллястого процесу Друк. Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 2011. – вип. 74. с. 74-82. 8 Єлейко Я.І., Тимків Г.Б.
 39 Гранична задача для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок. Друк. Internatiol conference PDMU, 2011, Львів, 23-27 травня, с. 74-75. 2 Єлейко Я.І.,  Тимків Г.Б.
 40 Гранична задача для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок. Друк. Internatiol conference PDMU, 2011, Ялта, 19-23 вересня, с. 74-75. 1 Єлейко Я.І.,  Тимків Г.Б.
 41 Гіллястий процес з міграцією і неперервним часом. Друк. Internatiol conference PDMU, 2011, Ялта, 19-23 вересня, с.39-42. 3 Дідич О.І.
 42 Reduced branching processes with arbitrary  number  of  types of particles. Друк. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN STOCHASTICS: THEORY AND APPLICATIONS III, September 10-14, 2012, Kyiv, Ukraine, P.36. 1 Світлана Магунь
 43 Distribution  of the stopping  moment of special S-stopped  branching process Друк. International Conferen-ce dedicated to the 120-th anniversary of Stefan Banach L’viv, Ukraine, September 17-21, 2012., p.273-274. 1 Остап Охрін
 44 Вероятность банкротства страховой компании для случайной процентной ставки, Друк. Известия  НАН Азербайджана, серия ФТМН. –  2013. – Т.  XXXIII, № 4. – С. 24-31 7 Алиев С.А., Бебич Ю.Ю.
 45 Гіллястий процес з міграцією та неперервним часом. Друк. Internatiol conference PDMU, 2013, Східниця, 13-17 травня, с.81-83. 2 Кушнір М.І.
 46 Інтегральна рівняння для редукованих процесів з неперервним часом. Друк. Вісник Львівського університету, сер. мех.-мат., 79,  2014, с. 5-11 7
 47 Теорема для гіллястого процесу з міграцією та неперервним часом Друк. ХXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. – К.: 2014. – С. 52-54. 2 Якимишин  Х.М.
 48 Теорема про ймовірність першого попадання в 0 процесу з незалежними приростами. Друк. ХXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. – К.: 2014. – С. 54. 1 Сипко Г.Г.
 49 Asymptotic theorem for a branching  process with continuous time and migration Друк. International Conference  “Probability, reliability and stochastic optimization”, Abstract, April 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine. –K.: 2015. – 69 p. 1 Якимишин Х.М.
 50 Диференціальне рівняння для гіллястих процесів  з міграцією та неперервним часом Друк. XXV International Conference  “Problem of decision making under uncertainties”, Abstract, May 11-15, 2015, Kyiv, Ukraine. –K.: 2015. – P. 62-63. 2 Алієв С.А,

Якимишин Х.М.

 51 Диференціальні рівняння для гіллястих процесів з неперервним часом та міграцією  Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. – 2016. – № -82. – C. 20-26. Христина Якимишин
 52 Диференцiальне рiвняння для математичного сподівання гiллястого процесу з мiграцiєю та неперервним часом Вісник Львівського університету. Серія мех.- мат. – 2017. –№ 83. –C. 5-10. 6 Христина Якимишин
 53 Диференціальні рівняння для моментів та твірної функції кількості перетворень гіллястого процесу з неперервним часом та міграцією. Буковинський математичний журнал, 2019, 7 (1), 3-13. Х. Якимишин
 54 Approach for minimization of phoneme groups in authorship attribution International Journal of Computing, 2020, 19 (1), 55-62 I. Khomytska, V. Teslyuk, I. Shylinska.
 56 Limit theorems for homogeneous branching processes with migration Transactions Issue Mathematics, Azerbaijan National Academy of Sciences, 2021, 41 (4), 31-42 K. Yakymyshyn, S. Aliev.
 57 Period-Life of a Branching Process with Migration and continuous time Mathematics, 2021, 9(8), 868 K. Prysyazhnyk, L. Mitkova, I. Ivanochko.

Біографія

БАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівна – математик, канд. фіз.-мат. наук (Одноточкові продовження марковских процесів, 1992), доц. (2005). Закінчила матем. ф-т Львів. ун-ту (1983), аспірантуру Ін-ту математики НАН України (1991). У 1994–2005 викладач на каф. обчисл. матем. і програмування ун-ту “Львівська політехніка”; з 2005 доц. каф. теор. та прикл. статистики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: теорія гіллястих процесів, теорія марковських процесів, застосування математичної статистики  в теорії надійності. Бл. 30 наук. праць, зокр., Продолжения полунепрерывных процессов с независимыми приращениями (Укр. матем. журн. 1991. Т. 43. № 9), Склеивание двух полунепрерывных процессов с независимыми приращениями (Укр. матем. журн. 1991. Т. 43. № 5), Про рекурентність цілочисельних функціоналів (Вісн. ДУ ”Львів. політехніка” Сер. Прикл. математика, 1999. № 364), Теорія ймовірностей і математична статистика (Львів, 2005; зі співавт.).

Нагороди

Грамота Львівської обласної державної адміністрації 2011 рік.

Методичні матеріали

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 1. Теорія ймовірностей і математична статистика.  Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей. – Львів, в-во НУ “Львівська політехніка”. – 240 с. (Співавтори Каленюк П.І., Базилевич Л.Є. та ін.).

 

МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 

 1. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Рівняння математичної фізики” курсу “Диференціальні рівняння” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів, ДУЛП, 1996 р. 23 с. (Співавтори Нікітюк Ж.М. та ін.).
 2. Індивідуальні завдання до типових розрахунків для з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”, 1996 – 40 с. (Співавтори Кміть І.Я., Клюйник І.І. та ін.).
 3. Граничні теореми теорії ймовірностей. Методичні вказівки до практичних  занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”,  1997, 41 с. (Співавтор Ружевич Н.А.).
 4. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Теорія ймовірностей” курсу “Вища математика” для студентів хіміко-технологічних спеціальностей.  Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 1997, 18 с. (Співавтори Базилевич Л.Є.,  Кучмінська Х.Й., Микитюк І.В.).
 5. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків “Вступ до аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”. 1997, – 41 с. (Співавтори Фролова П.В. та ін.).
 6. Випадкові події: Методичні вказівки до практичних  занять і методичних розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”, 1999, – 34 с. (Співавтори Каленюк П.І., Кміть І.Я. та ін.)
 7. Випадкові величини: Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та комп’ютерної техніки й комп’ютерних технологій. – Львів ДУ “Львівська політехніка”, 1999 – 22с. (Співавтори Каленюк П.І., Кміть І.Я.  та ін.).
 8. Числові та функціональні ряди. Методичні вказівки з курсу “Математичний аналіз для студентів інженерних спеціальностей”. – Львів, в-во, НУ “Львівська  політехніка”. 2000. – 28 с. (Співавтори Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська  Х.Й.).
 9. Граничні теореми теорії ймовірностей. Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів бакалаврату базового напрямку “Прикладна математика”. Львів, в-во  НУ “Львівська політехніка”. 2003. – 31 с. (Співавтор Ружевич Н.А.).
 10. Number and functional series .  Методичні вказівки до курсу “Математичний аналіз” – Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 2000 – 33 с. (Співавтори Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й.).
 11. Теорія ймовірностей, випадкові функції. Індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика і випадкові функції” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів,  в-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005, – 76 с. (Співавтори Базилевич Л.Є., Мічуда О.Я., Фролова П.В. та ін.)
 12. Індивідуальні завдання до розділу «Випадкові величини» з курсу «Теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Ярова О.А. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 50 с. (завантажити)
 13. Індивідуальні завдання до розділу «Випадкові події» з курсу «Теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Ярова О.А. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 35 с. (завантажити)
 14. Iндивiдуальнi завдання до роздiлу «Комбiнаторика» з курсу «Дискретна математика» для здобувачiв вищої освiти спецiальностi 112-Статистика освiтньо-професiйної програми “Статистичний аналiз даних” / Укл.: Базилевич I.Б., Базилевич Л.Є. – Львiв: ЛНУ iм. Iвана Франка, 2023. – 35 с. (завантажити)
 15. Індивідуальні завдання до розділу «Математична логіка» з курсу «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б.,Базилевич Л.Є. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 15 с. (завантажити)
 16. Індивідуальні завдання до розділу «Теорія множин» з курсу «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Базилевич Л.Є.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 14 с. (завантажити)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!