Ярова Оксана Анатоліївна

Посада: асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-31

Електронна пошта: oksana.yarova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: new.mmf.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Марковські процеси, процеси з незалежними приростами, апроксимація Пуассона та Леві, рівняння відновлення, статистиний аналіз даних

Курси

Публікації

  1. Yarova O.A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I., Dzienkanski P. // Katowice: Zarzadzanie. 2014. P. 9-15
  2. Ярова О.А. Про поведінку нормуючого множника генератора в апроксимації випадкових процесів / Ярова О.А, Єлейко Я.І. // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Том 52, №2. – С. 147-153.
  3. Yarova O. About selection a small normalization parameter for generator of random process / Yarova O. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2016. – №81. – С. 159-162
  4. Yarova O.A. The Problem of Large Deviations for Markov Evolutions in the Scheme of Poisson and Levi Approximation / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Columbia International Publishing. Contemporary Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 4, No 1. P. 28-40
  5. Ярова О.А. Нелінійне нормування генераторів марковських процесів у просторі / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №83. – С. 202-207
  6. Ярова О.А. Нелінійне нормування випадкової еволюції в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Кібернетика та системний аналіз. 2018. Том 54, №3. С. 160-165.
  7. Yarova O.A. Nonlinear Approximation in the Large Deviations Principle / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Statistics Opt. Inform. Comput. – 2018. – Vol. 6.
  8. Ярова О.А. Нелінійне нормування імпульсного рекурентного процесу в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №85. – С. 132-138
  9. Yeleyko Ya.I Markov model of economic development for all countries in the world / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A., Zbroińska B. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2019. – Nr.2
  10. Yeleyko Ya.I Statistical modelling of GDP for European countries / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1

 

Біографія

3 2010 по 2015 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті за спеціальністю «Теоретична та прикладна статистика». У 2015 році вступила в аспірантуру за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». З 2016 року – асистент кафедри Теоретичної та прикладної статистики. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Асимптотичний аналіз та перехідні явища в марковських випадкових еволюціях» та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 2020 року – асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!