Ярова Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-31

Електронна пошта: oksana.yarova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: new.mmf.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Марковські процеси, процеси з незалежними приростами, апроксимація Пуассона та Леві, рівняння відновлення, статистичний аналіз даних

Курси

Публікації

Yarova A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I., Dzienkanski P. // Katowice: Zarzadzanie. 2014. P. 9-15

 1. Yarova A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. 2014. P. 247-253
 2. Ярова О.А. Про поведінку нормуючого множника генератора в апроксимації випадкових процесів / Ярова О.А, Єлейко Я.І. // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Том 52, №2. – С. 147-153 
 3. Yarova O. About selection a small normalization parameter for generator of random process / Yarova O. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2016. – №81. – С. 159-162
 4. Yarova O.A. The evolution of the balanced synthetic indicators / О.А. Yarova, I. Yeleyko, P. Dziekanski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sector A Nauki Humanistyczne, Spolecznei Technichne, Nr 7(1), Ostrowiec Swietokrzyski,  ISSN 2300-1739, 2016 http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/007-2016/11-19.PDF
 5. Yarova O.A. The Problem of Large Deviations for Markov Evolutions in the Scheme of Poisson and Levi Approximation / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Columbia International Publishing. Contemporary Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 4, No 1. P. 28-40
 6. Yarova A. Some methods of evaluation transaction costs / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I., Zbroińska B. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. 2017. P. 49-53
 7. Ярова О.А. Нелінійне нормування генераторів марковських процесів у просторі / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №83. – С. 202-207
 8. Ярова О.А. Нелінійне нормування випадкової еволюції в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Кібернетика та системний аналіз. 2018. Том 54, №3. С. 160-165.
 9. Yarova O.A. Nonlinear Approximation in the Large Deviations Principle / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Statistics Opt. Inform. Comput. – 2018. – Vol. 6.
 10. Ярова О.А. Нелінійне нормування імпульсного рекурентного процесу в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №85. – С. 132-138 
 11. Yeleyko Ya.I Markov model of economic development for all countries in the world / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A., Zbroińska // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2019. – Nr.2
 12. Yeleyko Ya.I Statistical modelling of GDP for European countries / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 13. Yeleyko Ya.I Statistical modelling of the company profit of the sale of a certain commodity under uncertainty / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 14. Yeleyko Ya.I Statistical analysis of social well-being for Ukrainians / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 15. Yeleyko Ya.I. Statistical modeling of the concepts of work and happiness / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. – 2021. Nr. 14, p. 160-167
 16. Kostyshyn N.M. Effect of whole body vibration on bone nanocomposites organisation and prevention of loss of bone mineral density under conditions of modeling obesity and sedentary lifestyle / Kostyshyn N.M., Gzhegotskyi M.R., Yarova O.A., Kostyshyn L.P., Kulyk Y.O. // Медичні перспективи – 2021. Том 1, ст. 30-39
 17. Ярова О.А. Асимптотичне зображення нормуючого множника рівняння відновлення / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2020. – №89. – С. 80-88
 18. Kostyshyn N. Using X-ray diffraction in characterization of bone remodeling and nanocomposites in ovariectomized rats osteopenia model / Kostyshyn N., Gzhegotskyi M., Kostyshyn L., Yarova O., Kulyk Y., Mudry S. // Polish Journal of Medical Physics and Engineering – 2021. Vol. 27, Issue 2, p. 157-163 
 19.  Yarova O. The renewal equation in nonlinear approximation / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Matematychni Studii – 2021. Vol. 56, No.1, p. 103-106
 20. Yarova O.A. Limit theorem for multidimensional renewal equation / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Cybernetics and System Analysis. – 2022. – Vol. 58, No. 1. P. 144-147
 21. Єлейко Я.І. Побудова статистичних критеріїв з урахуванням впливу зовнішнього середовища / Єлейко Я.І., Ярова О.А., Головатий С.І. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2021. – №91. – С. 99-104
 22. Єлейко Я.І. Суміш розподілів на основі ланцюгів Маркова / Єлейко Я.І., Ярова О.А. // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. Том 58, №5, с. 94-97

Біографія

3 2010 по 2015 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті за спеціальністю «Теоретична та прикладна статистика». У 2015 році вступила в аспірантуру за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». З 2016 року – асистент кафедри Теоретичної та прикладної статистики. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Асимптотичний аналіз та перехідні явища в марковських випадкових еволюціях» та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 2020 року – асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь. З 2022 року – доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь.

Нагороди

 1. Премія для працівників наукових установ та закладів вищої освіти, 2020.
 2. Scientific Internship Program “Nobel Laureates: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World”, 2022.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!