Ярова Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-31

Електронна пошта: oksana.yarova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: new.mmf.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Марковські процеси, процеси з незалежними приростами, апроксимація Пуассона та Леві, рівняння відновлення, статистиний аналіз даних

Курси

Публікації

Yarova A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I., Dzienkanski P. // Katowice: Zarzadzanie. 2014. P. 9-15

 1. Yarova A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. 2014. P. 247-253
 2. Ярова О.А. Про поведінку нормуючого множника генератора в апроксимації випадкових процесів / Ярова О.А, Єлейко Я.І. // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Том 52, №2. – С. 147-153 http://www.kibernetika.org/volumes/2016/numbers/02/articles/16/ArticleDetailsUA.html
 3. Yarova O. About selection a small normalization parameter for generator of random process / Yarova O. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2016. – №81. – С. 159-162 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/article/view/6918
 4. Yarova O.A. The evolution of the balanced synthetic indicators / О.А. Yarova, I. Yeleyko, P. Dziekanski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sector A Nauki Humanistyczne, Spolecznei Technichne, Nr 7(1), Ostrowiec Swietokrzyski,  ISSN 2300-1739, 2016 http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/007-2016/11-19.PDF
 5. Yarova O.A. The Problem of Large Deviations for Markov Evolutions in the Scheme of Poisson and Levi Approximation / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Columbia International Publishing. Contemporary Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 4, No 1. P. 28-40
 6. Yarova A. Some methods of evaluation transaction costs / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I., Zbroińska B. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. 2017. P. 49-53
 7. Ярова О.А. Нелінійне нормування генераторів марковських процесів у просторі / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №83. – С. 202-207 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/article/view/7518
 8. Ярова О.А. Нелінійне нормування випадкової еволюції в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Кібернетика та системний аналіз. 2018. Том 54, №3. С. 160-165. http://www.kibernetika.org/volumes/2018/numbers/03/articles/14/ArticleDetailsUA.html
 9. Yarova O.A. Nonlinear Approximation in the Large Deviations Principle / Yarova O.A., Yeleyko Ya.I. // Statistics Opt. Inform. Comput. – 2018. – Vol. 6. http://www.iapress.org/index.php/soic/article/view/20181209
 10. Ярова О.А. Нелінійне нормування імпульсного рекурентного процесу в схемі апроксимації Леві / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2018. – №85. – С. 132-138 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/article/view/9288
 11. Yeleyko Ya.I Markov model of economic development for all countries in the world / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A., Zbroińska // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2019. – Nr.2
 12. Yeleyko Ya.I Statistical modelling of GDP for European countries / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 13. Yeleyko Ya.I Statistical modelling of the company profit of the sale of a certain commodity under uncertainty / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 14. Yeleyko Ya.I Statistical analysis of social well-being for Ukrainians / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Kielce: Studia i materialu, Universytet Yana Kochanowskiego. – 2020. – Nr.1
 15. Yeleyko Ya.I. Statistical modeling of the concepts of work and happiness / Yeleyko Ya.I., Yarova O.A. // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. – 2021. Nr. 14, p. 160-167
 16. Kostyshyn N.M. Effect of whole body vibration on bone nanocomposites organisation and prevention of loss of bone mineral density under conditions of modeling obesity and sedentary lifestyle / Kostyshyn N.M., Gzhegotskyi M.R., Yarova O.A., Kostyshyn L.P., Kulyk Y.O. // Медичні перспективи – 2021. Том 1, ст. 30-39 https://cyberleninka.ru/article/n/effect-of-whole-body-vibration-on-bone-nanocomposites-organisation-and-prevention-of-loss-of-bone-mineral-density-under-conditions
 17. Ярова О.А. Асимптотичне зображення нормуючого множника рівняння відновлення / Ярова О.А. // Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. – 2020. – №89. – С. 80-88
 18. Kostyshyn N. Using X-ray diffraction in characterization of bone remodeling and nanocomposites in ovariectomized rats osteopenia model / Kostyshyn N., Gzhegotskyi M., Kostyshyn L., Yarova O., Kulyk Y., Mudry S. // Polish Journal of Medical Physics and Engineering – 2021. Vol. 27, Issue 2, p. 157-163 https://sciendo.com/article/10.2478/pjmpe-2021-0019

Біографія

3 2010 по 2015 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на механіко-математичному факультеті за спеціальністю «Теоретична та прикладна статистика». У 2015 році вступила в аспірантуру за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». З 2016 року – асистент кафедри Теоретичної та прикладної статистики. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Асимптотичний аналіз та перехідні явища в марковських випадкових еволюціях» та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 2020 року – асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь. З 2022 року – доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!