Головата Оксана Маркіянівна

Посада: доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-57

Електронна пошта: oksana.holovata@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія рядів Діріхле, геометрична теорія функцій.

Курси

Публікації

 1. Шеpемета М.М., Сумик О.М. Зв’язок мiж зpостанням спpяжених за Юнгом функцiй // Мат. студiї.- 1999.- Т.11, № 1.- С.41-47.
 2. Сумик О.М. Оцінки максимального члена ряду Діріхле знизу // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична.- 1999.- Вип.53.- С.40-44.
 3. Sumyk O.M. On two member exponential-power asymptotics of maximal term of entire Dirichlet series // Мат. студiї.- 2000.- Т.14, №.1.- С.29-34.
 4. Сумык О.М., Шеpемета М.Н. Оценки максимального члена ряда Дирихле снизу // Известия вузов. Математика.- 2001.- № 4.- С.53-57.
 5. Микитюк Я.В., Сумык О.М., Шеpемета М.Н. О функциях, двойственных по Юнгу и поведении максимальных членов производных ряда Дирихле // Математические заметки.- 2001.- Т.69, Вып.1.- С.74-81.
 6. Sumyk O.M. A connection between the growth of Young conjugate functions // Нелинейные граничные задачи. Сборник научных трудов.- Вып.11, 2001.- Донецк-2001.- С.197-201.
 7. Sumyk O.M. On n-member asymptotics for logarithm of maximal term of entire Dirichlet series // Мат. студiї.- 2001.- Т. 15, № 2.- С.200-208.
 8. Sumyk O.M., Sheremeta M.M. On connection between the growth of maximum modulus and maximal term of entire Dirichlet series in terms of m-termed asymptotics // Мат. студiї.- 2003.- Т.19, № 1.- С.83-88.
 9. Sheremeta M.M., Sumyk O.M., Zelisko Mthe boundedness of L-M– and L-index of the Dirichlet series // Мат. студiї.- 2003.- Т.20, № 2.- C.143-150.
 10. Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Remarks on lower estimates of the maximal term of the Dirichlet series // Bulletin de la société des sciences et des lettres de Łódź. – 2003. – V. 53. – P. 17-24.
 11. Шеремета М., Сумик О. Про нижній R-порядок максимального члена ряду Діріхле // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математичного. – 2006. – Вип. 66. – С. 203-207.
 12. S.Ruscheweyh, O.Sumyk On Cesàro means, Kaplan classes and a conjecture of S.P.Robinson // J.Math.Anal.Appl. – 2011.- V.383. – P.  451-460.
 13. O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta, and O. M. Sumyk Relation between the maximum modulus and the maximal term of Dirichlet series in terms of a convergence class// Bulletin de la société des sciences et des lettres de Łódź. – 2012. – V.62, No. 2 – P. 93-105.
 14. Sheremeta M., Stets Yu., Sumyk O. Estimates of a sum of Dirichlet series // Український математичний вісник – 2013. – Т. 10, N 2. – С. 234-253.
 15. 14.1. Sheremeta M., Stets Yu., Sumyk O. Estimates of a sum of Dirichlet series// Journal of Mathematical Sciences – November, 2013. – Vol. 194, No. 5. – P. 557-572.(переклад)
 16. Сумик О.М., Чижиков І.Е., Мероморфні функції та лінійні диференціальні рівняння: Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 98 с.
 17. Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е., Теореми і задачі теорії ймовірностей: Навчальний посібник.- Львів: Видавець І.Е.Чижиков, 2013. – 175 с.

Біографія

Головата Оксана Маркіянівна (дівоче прізвище Сумик) народилася 15 березня 1977 р. у м. Львові. У 1984 -1994 роках навчалася у Львівській середній школі № 79 з поглибленим вивченням математики, а у 1994-1999 роках на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1999 році поступає на навчання до аспірантури при кафедрі теорії функцій і теорії ймовірностей. У 2002 р. захищає кандидатську дисертацію на тему “Асимптотичне поводження спряжених за Юнгом функцій і застосування до рядів Діріхле”. З листопада 2002 року по квітень 2006 року працює асистентом кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей механіко-математичного факультету, з квітня 2006 р. по даний час – доцентом тієї ж кафедри. Головата О.М. була неодноразово стипендіатом Німецької академічної служби обміну (ДААД). Зокрема в рамках наукової стипендії для аспірантів та молодих науковців перебувала на науковому стажуванні в Інституті математики університету м.Вюрцбурга (ФРН) з 1 жовтня 2004 року по 31 липня 2005 року.

Заміжня. Має сина Данила.

Методичні матеріали

1. Сумик О.М., Чижиков І.Е., Мероморфні функції та лінійні диференціальні рівняння: Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 98 с.

2. Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е., Теореми і задачі теорії ймовірностей: Навчальний посібник.- Львів: Видавець І.Е.Чижиков, 2013. – 175 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!