Персонал

Деканат

деканГУРАН Ігор Йосиповичдекан
заступник деканаКУЗЬ Ігор Степановичзаступник декана
заступник деканаМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівназаступник декана
заступник деканаСЛОБОДЯН Микола Степановичзаступник декана

Кафедра алгебри і логіки

Кафедра вищої математики

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

Кафедра геометрії і топології

Кафедра математичного і функціонального аналізу

завідувачМИКИТЮК Ярослав Володимировичзавідувач
професорСТОРОЖ Олег Георгійовичпрофесор
доцентКОРЕНІВСЬКА Олена Захаріївнадоцент
доцентКУДРИК Тарас Степановичдоцент
доцентПРИТУЛА Ярослав Григоровичдоцент
доцентСУЩИК Наталія Степанівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентХРИСТІЯНИН Андрій Ярославовичдоцент
старший лаборантЛУКІВСЬКА Дзвенислава Володимирівнастарший лаборант

Кафедра математичного моделювання

Кафедра математичної економіки та економетрії

Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь

в.о. завідувача кафедриБУГРІЙ Олег Миколайовичв.о. завідувача кафедри
професорБОКАЛО Микола Михайловичпрофесор
професорЄЛЕЙКО Ярослав Івановичпрофесор
професорЛОПУШАНСЬКА Галина Петрівнапрофесор
доцентАНДРУСЯК Руслан Васильовичдоцент
доцентБАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівнадоцент
доцентГОЛОВАТИЙ Юрій Даниловичдоцент
доцентЖЕРНОВИЙ Юрій Васильовичдоцент
доцентКІНАШ Орест Михайловичдоцент
доцентКОСАРЕВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
асистентСКІРА Ірина Володимирівнаасистент
асистентЯРОВА Оксана Анатоліївнаасистент
старший лаборантХИМИЧ Олена Анатоліївнастарший лаборант

Кафедра механіки

в.о. завідувача кафедриАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичв.о. завідувача кафедри
професорОПАНАСОВИЧ Віктор Костянтиновичпрофесор
професорТУРЧИН Ігор Миколайовичпрофесор
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер
старший лаборантСТЕЦЬКА Ганна Іванівнастарший лаборант

Кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей

Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу