Персонал

Деканат

в.о. деканаГУРАН Ігор Йосиповичв.о. декана
заступник деканаКУЗЬ Ігор Степановичзаступник декана
заступник деканаМАЛОЇД-ГЛЄБОВА Марта Олександрівназаступник декана
заступник деканаСЛОБОДЯН Микола Степановичзаступник декана

Кафедра алгебри і логіки

Кафедра вищої математики

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКІЧУРА Степан Михайловичдоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

Кафедра геометрії і топології

Кафедра диференціальних рівнянь

Кафедра математичного і функціонального аналізу

завідувачМИКИТЮК Ярослав Володимировичзавідувач
професорСТОРОЖ Олег Георгійовичпрофесор
доцентКОРЕНІВСЬКА Олена Захаріївнадоцент
доцентКУДРИК Тарас Степановичдоцент
доцентПРИТУЛА Ярослав Григоровичдоцент
доцентСУЩИК Наталія Степанівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентХРИСТІЯНИН Андрій Ярославовичдоцент
старший лаборантЛУКІВСЬКА Дзвенислава Володимирівнастарший лаборант

Кафедра математичного моделювання

Кафедра математичної економіки та економетрії

Кафедра механіки

завідувачСУЛИМ Георгій Теодоровичзавідувач
професорАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичпрофесор
професорОПАНАСОВИЧ Віктор Костянтиновичпрофесор
професорТУРЧИН Ігор Миколайовичпрофесор
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер
інженерОНИЩУК Василь Яковичінженер
інженерПАСІЧНИК Олена Вікторівнаінженер
старший лаборантСТЕЦЬКА Ганна Іванівнастарший лаборант

Кафедра теоретичної та прикладної статистики

завідувачЄЛЕЙКО Ярослав Івановичзавідувач
доцентБАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівнадоцент
доцентЖЕРНОВИЙ Юрій Васильовичдоцент
доцентКІНАШ Орест Михайловичдоцент
асистентКОСАРЕВИЧ Катерина Вікторівнаасистент
асистентЯРОВА Оксана Анатоліївнаасистент
старший лаборантХИМИЧ Олена Анатоліївнастарший лаборант

Кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей

Лабораторія комп’ютеризації навчального процесу