Теорія тепло- і масообміну(для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
948МТХ-51

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Наука про перенос енергії (тепла) і маси речовини є однією із сучасних областей знань; вона має велике практичне значення для інтенсифікації теплоенергетичних, енерготехнологічних і хіміко-технологічних процесів в різних галузях промисловості і народного господарства. Особливо важливе значення проблема тепломасообміну набуває у зв’язку з проблемами енергозбереження і енергоощадності: питання нагріву і охолодження тіл різної форми, сушіння, конвективної дифузії.

Звідси виникає актуальне завдання ознайомити студентів з розробкою фізично коректних математичних моделей стаціонарних і нестаціонарних процесів тепло- і масообміну, постановкою відповідних початково-крайових задач математичної фізики та методики їх розв’язання.

Для розуміння і засвоєння курсу студенти повинні знати такі предмети:

 

  • Математичний аналіз, зокрема ряди Фур’є та інтегрування спеціальних функцій;
  • Диференціальні рівняння, зокрема задача Штурма-Ліувілля;
  • Теорія функцій комплексної змінної, зокрема застосування леми Жордана для обчислення інтегралів в комплексній площині;
  • РМФ, зокрема рівняння в частинних похідних;
  • Інтегральні перетворення.

 

 

Рекомендована література

Література базова

  1. Лыков А.В. Теория теплопроводности. –М.: Высшая школа, 1967.
  2. Лыков А.В. Тепломассообмен. –М.: Энергия, 1971.

Література додаткова

  1. Шервуд Т., Пигфорд Р., Уилки Ч. Массопередача. –М.: Химия, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму