Механіка сповільненого руйнування конструкцій (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Андрейків О. Є.МТПМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032МТПМ-11професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Механіка сповільненого руйнування конструкцій ” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення сучасних уявлень про заповільнене руйнування матеріалів за довготривалого навантаження, дії воденьвмісних і корозійно агресивних середовищ і підвищених температур,  основних мікромеханізмів деформування та руйнування матеріалів за повзучості. При цьому, передбачається з допомогою енергетичного підходу, в основу якого покладений перший закон термодинаміки, розробити математичні моделі і відповідно розрахункові методи для визначення ресурсу елементів конструкцій за дії довготривалого статичного навантаження і фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Механіка сповільненого руйнування конструкцій ” є освоєння студентами теоретичних і практичних основ механіки сповільненого руйнування матеріалів за дії довготривалого статичного навантаження і фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища, а також вміти моделювати таке руйнування матеріалів в реальних умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій.

Рекомендована література

Література базова

  1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
  2. Черепанов Г. П. Механика разрушения. – М. : − Ижевск : Инст. компьютерных исследований, 2012. – 872 c.
  3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Осно­вы механики разрушения материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
  4. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разру­шение и долговечность конструкций. – Киев: Наукова думка, 1992. – 184 с.

Література додаткова. Періодичні видання

  1. Фізико-хімічна механіка матеріалів.
  2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична.
  3. Математичні методи та фізико-механічні поля.

Силабус:

Завантажити силабус