Психологічні особливості наукової роботи та наукових працівників

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Опис курсу

Курс «Психологічні особливості наукової роботи та наукових працівників» покликаний

ознайомити студентів із особливостями психології людини, перебігу інтелектуальних процесів, які

сприяють творчій роботі чи створюють перешкоди для продуктивної інтелектуальної діяльності.

Прищепити переконання важливості та життєвої необхідності для самопізнання,

самовдосконалення, постійної роботи над собою і розуміння відмінності інших людей, колег по

роботі.

Студент повинен знати психологічні риси характеру людини взагалі та свої особисто, які

сприяють та ускладнюють виконання творчих дій, науково-дослідницьку роботу, якій притаманна

великою мірою не лише випадкова але й планова складова. Важливе розуміння і того, що

неможливі однозначні рецепти досягнення в науковій роботі, яка має характер процесу із

відкритим кінцем, успіхів.

Студент повинен усвідомлено керуватися у своїй професійній діяльності вченого,

наукового працівника, дослідника не лише моралі та етики нормами, але й психології та гігієни

наукової творчості, оскільки наукова діяльність у сучасному світі здійснюється не лише

індивідуально але переважно колективами вчених, які повинні співпрацювати для досягнення

спільної мети.

Студент повинен навчитися використовувати сильні та слабі сторони психології своєї

особистості та інших учасників творчого колективу. Він повинен із цілковитим переконанням

працювати над саморозвитком, вміти навчатися упродовж усього свого життя і передавати свої

знання і переконання іншим. Стати пропагандистом методологічно справді наукового пізнання

себе та світу.

Необхідне знання практично повного обсягу програми бакалавра механіки.

Рекомендована література

Література базова

 

 1. Beveridge W. I. B. The art of scientific investigation. New York: W .W. Norton & Company Ink., 1957. xii+178 p.
 2. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в математике. — М.: Советское радио, 152 с.
 3. Айзенк Г. Проверьте свои способности. М.: Мир, 1972. 177 с.
 4. Боно Э. Научите себя думать: самоучитель по развитию мышления // Пер. с англ. А.А. Курсков.— Мн.: Попурри, 2005. 288 с.
 5. Боно Э. Серьезное творческое мышление. Мн. : Попурри, 2005. 416 с.
 6. Кевин Хоган Психология убеждения: Как добиться поставленной цели. Перевод с английского. М.: Рипол-Классик, 2004. 328 с. А є 319 і 320
 7. Матейко А. Условия творческого труда. М.: Мир, 1970. 300 с.
 8. Мигдал А.Б. Поиски истины. М.: Молодая гвардия, 1983. 240 с.
 9. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 304 с.
 10. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М.: Прогресс, 1983. 605 с.
 11. Тринг М., Лейтуэйт Э. Как изобретать? Пер. с англ. А. С. Доброславского / Под ред. и с предисл. В. В. Патрикеева. М.: Мир, 1980. 272 с. с ил. (В мире науки и техники.
 12. Хоган К. Хоган, Кевин Психология убеждения: как добиться поставленной цели = The Psychology of Persuasion/ Кевин Хоган ; [пер. с англ. Ю. О. Анохиной]. -М.: РИПОЛ классик, 2005. -318, [1] с.. – (Бизнес и успех). -Глоссарий: с. 317-319

 

Література додаткова

 

 1. Альтшулер Г.С., Семоцкий А.Б. Крылья для Икара. Как решать изобретательские задачи.- Петрозаводск: Карелия, 1980.- 224 с.
 2. Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика: Логика и особенности приложений математики. М.: Наука, 1983. 328 с.
 3. Боно де Э. Рождение новой идеи. — М.: Прогресс, 1976. 144 с.
 4. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). К.: Наук. думка, 1969. 175 с.
 5. Пек М.С. Непроторённая дорога. Новая психология любви, традиционных ценностей и духовного развития К.: София, 1999.
 6. Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование: Учебно-методическое пособие М: Высш. школа, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму