Комп’ютерне моделювання у виробничих процесах (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кузь І. С.МТПМ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132МТПМ-21доцент Кузь І. С.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, необхідні для моделювання реальних елементів конструкції та умов їх роботи із використанням системи для моделювання та аналізу ANSYS, що сприятиме підвищенню ефективності й простоти обчислень. Програма дозволяє вирішувати складні виробничі завдання та оптимізувати процес прийняття рішень щодо їх експлуатації. Тому у дисципліні представлено як загальний огляд програми та окремих її компонентів, так і більш детально розглянуто процес побудови моделі, її обрахунку та аналізу отриманих результатів для випадку статичних структур.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Комп’ютерне моделювання у виробничих процесах» є ознайомлення студентів з системою для моделювання та аналізу ANSYS, що досягається шляхом вивчення етапів процесу моделювання, аналізу отриманих результатів та практичних прикладів моделювання роботи реальних елементів конструкції за заданих умов їх навантаження
Набуті студентами вміння та навички будуть корисними при написанні дипломних робіт, проходженні обчислювальних практик, проведенні наукових досліджень та подальшій роботі у галузі інженерії.

Рекомендована література

Основна література
1. Федорова Н.Н. Основы работы в ANSYS 17 / Н.Н. Федорова, С.А. Вальгер, М.Н. Данилов, Ю.В. Захарова // М.: ДМК Пресс, 2017. – 210 с.: ил.
2. Lawrence К.L. ANSYS Workbench Tutorial Release 14 / Kent L. Lawrence // USA: SDC Publications, 2012. – 291 p.
3. Huei-Huang Lee. Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 19. Theory, Applications, Case Studies. Huei-Huang Lee // USA: SDC Publications, 2019. – 614 p.
4. Lawrence К.L. ANSYS Tutorial Release 2020 / Kent L. Lawrence // USA: SDC Publications, 2020. – 192 p.

Додаткова література
1. Офіційний сайт ANSYS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ansys.com.
2. Денисов М.А. Автоматизированное проектирование в ANSYS и Компас 3-D / М.А. Денисов // Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 264 с.
3. Design Modeler User Guide. ANSYS, Inc. – USA. – 2012. – 548 p.
4. University of Alberta – ANSYS Tutorials [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://sites.ualberta.ca/~wmoussa/AnsysTutorial/.

Силабус:

Завантажити силабус