Комп’ютерна механіка (112-Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Слободян М. С.МТС-41
813доцент Слободян М. С.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МТС-41доцент Слободян М. С.
813МТС-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Курс розроблено для вивчення студенти основних понять, аксіом та теорем теоретичної механіки з використанням комп’ютерного моделювання. Під час вивчення курсу студенти вчаться розв’язувати та аналізувати задачі кінематики для визначення траєкторії, швидкості та прискорення матеріальної точки, системи матеріальних точок та абсолютно твердого тіла, візуалізувати рухи різних тіл на комп’ютері. Вивчення основних теорем динаміки допомагає зрозуміти особливості руху систем матеріальних точок та їх раціонального дослідження. Тісний зв’язок механіки з конкретними науками і технікою, сучасним природознавством сприяє розвитку та поглибленню світогляду студентів. При викладанні курсу теоретичної механіки використовується векторне числення, елементи аналізу та теорії диференціальних рівнянь, варіаційного числення, проводяться паралелі зі шкільним курсом фізики.

Силабус:

Завантажити силабус