Історія механіки (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132МТХ-52

Опис курсу

У програмі  курсу  розглядаються основні  етапи становлення людської цивілізації, та місце у цьому процесі механіки як однієї із найдавніших наук, яка забезпечує визначальний вплив на розвиток технологічних процесів від сивої давнини до сучасних часів.

Метою викладання дисципліни є забезпечити знання історії розвитку механіки – однієї із найдавніших і найважливіших для розвитку людства та сучасних технологій наук, розуміння закономірностей розвитку та становлення наукового знання як постійної модифікації та поглиблення наукових ідей. Забезпечити знання та розуміння історії науки в цілому та механіки зокрема як фундаменту свого професійного розвитку, важливості постійної потреби засвоєння ідей інтелектуальної спадщини, постійного розширення свого світогляду для успішної дослідницької діяльності т переконаності у необхідності глибокого наукового пізнання світу.

Рекомендована література

  1. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2004. 382 с.
  2. Боголюбов А.Н. Математики. Механики: Библиографический справочник. К.: Наук. думка, 1983. 639 с.
  3. Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника. 2 изд. доп. илл. М.: Просвещение, 1975. 248 с.
  4. Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов с краткими сведениями из истории теории упругости и теории сооружения. М.: Гостехиздат, 1957. 526 с.
  5. Тюлина И.А. История и методология механики. М.: Изд-во МГУ, 1979. 282 с.
  6. Truesdell C. The Rational Mechanics of Flexible or Elastic Bodies, 1638-1788: Introduction to Leonhardi Euleri Opera Omnia, vol. X and XI, Series Secundae. Orell Fussli: Turici [Zürich], 1960. 435 p.
  7. Truesdell C., Noll W. The non-lіnear field theories of mechanics. – 3 nd ed. Berlіn, Heіdelberg, New York: Sprіnger-Verlag, 2004. xxіx+602 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму