Плоскі контактні задачі для однорідних та кусково-однорідних тіл з тріщинами (Аспірантура, 113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ArrayАспірантура 2 курс (Механіка деформівного твердого тіла)

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Аспірантура 2 курс (Механіка деформівного твердого тіла)

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, які охоплюють основні відомості про теоретичні основи методів визначення пластинчастих елементів конструкцій за наявності в них тріщин, береги яких контактують, за дії розтягульного (стискального) та згинального навантаження, а також оцінити їх міцність за наявності таких дефектів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Плоскі контактні задачі для однорідних та кусково-однорідних тіл з тріщинами» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять будувати математичні моделі впливу експлуатаційного навантаження на пластинчасті елементи конструкцій з тріщиноподібними дефектами з урахуванням контакту їх берегів на їхній напружено-деформований стан, на основі якого провести оцінку його міцності, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

Рекомендована література

Основна література
1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.
2. Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. – М.: Наука, 1968. – 512 с.
3. Прусов И.А. Метод сопряжения в теории плит. – Минск: Изд-во Беларус. ун-та, 1975. – 256 с.
4. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. – Львів: Дослідно видавничий центр НТШ. – 2007. 716 с.
5. Панасюк В.В, Саврук М.П., Дацишин А.П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. – К.: Наук. думка, 1976. 444 с.
6. Саврук М.П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами. – К.: Наук. думка, 1981. – 324 с.
7. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. – Львів: Світ, 1994. – 560 с.
8. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. – Львів: Світ, 1999. – 945 с.
9. Гриліцький Д.В., Луцишин Р.М. Напруження в пластинах з коловою лінією розмежування граничних умов (навч. посібник). Львів: Вид-во «Вища школа» при ЛДУ, 1975. – 111 с.
10. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідн. посібн. / За заг. ред. В.В.Панасюка. – Львів: Сполом, 2012. Т. 14: Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами / М.П. Саврук, А. Казберук. – Львів: Сполом, 2012. – 384 с.

Додаткова література
Періодичні видання
1.Фізико-хімічна механіка матеріалів
2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична.
3. Математичні методи та фізико-механічні поля.

Силабус:

Завантажити силабус