Реологія композиційних матеріалів

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Залік

Опис курсу

Курс “Реологія композитів” є важливим у підготовці спеціалістів в області

механіки деформівного твердого тіла. Студент повинен засвоїти основні поняття лінійної

теорії в’язкопружності та опанувати методи розв’язування відповідних крайових задач, а

також застосувати отримані знання (реологічні моделі) до деформування полімерних та

композиційних матеріалів. Це дасть змогу зрозуміти фізичну природу та сутність

реологічних властивостей композиційних і полімерних матеріалів та оцінити експлуатаційні

можливості конструкцій з таких матеріалів.

 

Цей курс є безпосереднім продовженням курсу “Механіка композиційних

матеріалів”, який входить у підготовку бакалавра-механіка. Він вимагає також знання таких

курсів:

 • теорія пружності та пластичності;
 • матеріалознавство;
 • рівняння математичної фізики;
 • інтегральні перетворення в задачах МДТТ;

Рекомендована література

 1. Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ. –К.: Вища школа, 1976.
 2. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
 3. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. –М.: Мир, 1974.

 

Література додаткова

 

 1. Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Гетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов /3-е изд./. –Рига: Зинатне, 1980.
 2. Геракович К. (ред.) Неупругие свойства композиционных материалов. –М.: Мир, 1978.
 3. Либовиц Г. (ред.) Разрушение, т.7, ч.1,2. –М.: Мир, 1976.
 4. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. –М.: Мир, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму