Нерівноважна термодинаміка

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Опис курсу

Курс «Нерівноважна термодинаміка» дає струнку систему загальних понять

сучасної термодинаміки. Поряд з традиційними в МСС законами розглядаються нові

поняття та теореми. З використанням методів статистичної механіки обґрунтовується

широкий клас феноменологічних теорій незворотніх термодинамічних процесів.

Охоплює розділи класичної термодинаміки, феноменологічних рівнянь, кінетичної

теорії, застосувань методів нерівноважної термодинаміки до моделювання фізико-

хімічних явищ в складних системах.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні набути таких основних

знань і навиків:

 1. Засвоїти основні закони та поняття термодинаміки
 2. Оволодіти методами сучасної термодинаміки
 3. Навчитися самостійно моделювати природничі явища з використанням методів

нерівноважної термодинаміки

Вимагається знання курсів (у повному обсязі):

 1. механіка суцільного середовища;
 2. математичний аналіз;
 3. теорія ймовірності та математична статистика.

Рекомендована література

 1. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М., Мир, 1964. 456с.
 2. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М. Изд-во иностр. лит., 1960. 127 с.

 

Література додаткова

 

 1. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория устойчивости структуры и флуктуаций. М., Мир, 1973. 280 с.
 2. Дьямарти И. Неравновесная термодинамика. М. Мир, 1974. 304 с.
 3. Денбинг К. Термодинамика стационарных необратимых процессов. М., Изд-во иностр. лит., 1954. 120 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму