Методи визначення ресурсу елементів конструкцій (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Андрейків О. Є.МТПМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МТПМ-11професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Методи визначення ресурсу елементів конструкцій” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення методів розрахунку залишкового ресурсу елементів конструкцій на стадії їх експлуатації, враховуючи умови навантаження і впливу робочих фізико-хімічних факторів.
Метою вивчення нормативної дисципліни “Методи визначення ресурсу елементів конструкцій” є освоєння студентами методів розрахунку залишкового ресурсу елементів конструкцій на стадії їх експлуатації, враховуючи умови навантаження і впливу робочих фізико-хімічних факторів, а також вміти сформулювати математичну модель втомного руйнування мобільної деталі з урахуванням фізико-хімічних умов її експлуатації і розрахувати її ресурс згідно заданих технічних параметрів її роботи.

Рекомендована література

Література базова

  1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
  2. Черепанов Г. П. Механика разрушения. – М. : − Ижевск : Инст. компьютерных исследований, 2012. – 872 c.
  3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Осно­вы механики разру­шения материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
  4. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разру­шение и долговеч­ность конструкций. – Киев: Наукова думка, 1992. – 184 с.

Література додаткова. Періодичні видання

  1. Фізико-хімічна механіка матеріалів.
  2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична.
  3. Математичні методи та фізико-механічні поля.

 

Силабус:

Завантажити силабус