Освітньо-професійна програма: Статистичний аналіз даних (Statistics and Data Science)


 

Галузь знань: 11 Математика і статистика

Спеціальність: 112 Статистика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

Про нашу програму

Програма функціонує на механіко-математичному факультеті з 2019 року. Її було розроблено фахівцями кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь за підтримки Львівського ІТ Кластеру. Навчальні курси читають викладачі Університету та провідні фахівці ІТ галузі України. Студенти проходять стажування в провідних наукових установах та ІТ компаніях Львова.

Наша бакалаврська програма є однією з небагатьох в  України, в якій отримання практичних навичок аналітика даних поєднується з оволодінням ґрунтовних теоретичних знань з  математики та математичної статистики.

Після успішного завершення  бакалаврської програми студенти можуть продовжити навчання в магістратурі зі статистичного аналізу даних.

Державний екзамен

Програма державного екзамену 2023 року

Зразок екзаменаційного завдання 2023 року

Зразки завдань державного іспиту з напрямків “Математика” і “Статистика” за минулі роки

Збірки завдань зі спільного іспиту математиків і статистиків минулих років, які раніше публікувалися на сайті факультету

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Силабуси навчальних дисциплін (2020р.)

OK-16. Диференціальні рівняння
OK-17. Математичний аналіз 2. Функції багатьох змінних
OK-18. Теорія міри та інтеграла
OK-19. Топологія
OK-20. Теорія ймовірностей
OK-21. Комплексний аналіз
OK-22. Рівняння в частинних похідних
OK-23. Функціональний аналіз
OK-24. Математична статистика
OK-25. Теорія випадкових процесів
OK-26. Теорія ігор
OK-27. Атестаційний екзамен
OK-29. Машинне навчання 1
OK-30. Навчальна практика з інформатики
OK-31. Машинне навчання 2
OK-32. Навчальна практика з програмування
OK-33. Глибоке навчання
OK-34. Обробка природної мови
OK-35. Методи оптимізації та керування
OK-36. Науковий семінар
OK-37. Аналітичні сховища даних та хмарні технології
OK-38. Виробнича практика з аналізу даних
ВД-2-4. ДВВС
ВД-06-1. Візуалізація даних в Python
ВД-06-2. Диференціальна геометрія
ВД-06-3. Теорія кривих та поверхонь
ВД-07-1. Аналіз і візуалізація даних на мові R
ВД-07-2. Теорія кодування
ВД-07-3. Теорія графів
ВД-08-1. Баєсовські методи аналізу даних
ВД-08-2. Теорія функцій комплексної змінної
ВД-08-3. Теорія аналітичних функцій
ВД-09-1. Алгоритми і структури даних
ВД-09-2. Мова Python
ВД-09-3. Проектування програмних систем
ВД-10-1. Економетрично-регресійний аналіз
ВД-10-2. Предиктивна аналітика
ВД-10-3. Теоретична механіка
ВД-10-4. Фізика
ВД-10-5. Інформаційні технології та системи
ВД-11-1. Графові дані та основи NoSQL
ВД-11-2. Аналіз соціальних мереж і медіа
ВД-11-3. Фінансова та актуарна математика
ВД-11-4. Комп’ютерні методи у фінансовій математиці
ВД-12-1. Основи розробки рекомендаційних систем
ВД-12-2. Тематичне моделювання
ВД-12-3. Математична економіка
ВД-12-4. Математичні основи теорії споживання і теорії фірм
ВД-13-1. Аналіз та прогнозування часових рядів
ВД-13-2. Аналіз медичних даних
ВД-14-1. Аналіз потокових даних
ВД-14-2. Навчання з підкріпленням
ВД-14-3. Методи обчислень
ВД-14-4. Наближені методи в статистиці
ВД-15. Курсова робота

Силабуси навчальних дисциплін (2023р.)

OK-01. Українська мова (за професійним спрямуванням)
OK-02. Історія України
OK-03. Історія української культури
OK-04. Філософія
OK-05-B1. Іноземна мова B1
OK-05-B2. Іноземна мова B2
OK-06. Фізичне виховання
OK-07. Математичний аналіз І
OK-08. Лінійна алгебра і аналітична геометрія
OK-09. Інформатика та програмування (Python)
OK-10. Навчальна практика з інформатики
OK-11. Дискретна математика
OK-12. Безпека життєдіяльності
OK-13. Дискретні моделі статистики
OK-14. Фінансовий аналіз
OK-15. Навчальна практика з фінансового аналізу
OK-16. Командна і проектна робота
OK-17. Теорія чисел
OK-18. Диференціальні рівняння
OK-19. Математичний аналіз ІІ функції багатьох змінних
OK-20. Теорія міри та інтеграла
OK-21. Топологія і диференціальна геометрія
OK-22. Теорія ймовірностей
OK-23. Комплексний аналіз
OK-24. Рівняння з частинними похідними
OK-25. Функціональний аналіз
OK-26. Математична статистика
OK-27. Теорія випадкових процесів
OK-28. Атестаційний екзамен
OK-29. Навчальна практика з програмування
OK-30. Машинне навчання
OK-31. Навчальна обчислювальна практика
OK-32. Глибоке навчання
OK-33. Обробка природної мови
OK-34. Методи оптимізації та керування
OK-35. Науковий семінар
OK-36. Аналіз та прогнозування часових рядів
OK-37. Виробнича практика
OK-38. Курсові роботи
ВД 1-4. ДВВС
ВД-05-1. Бази даних та основи SQL
ВД-05-2. Мова програмування Java
ВД-05-3. Мова програмування С
ВД-06-1. Візуалізація даних в Python
ВД-06-2. Графічні бібліотеки Python
ВД-06-3. Інженерія даних в Python
ВД-07-1. Аналіз даних на мові R
ВД-07-2. Візуалізація даних на мові R
ВД-07-3. Основи програмування в R
ВД-08-1. Баєсів аналіз даних
ВД-08-2. Чисельні методи
ВД-08-3. Методи обчислень
ВД-09-1. Алгоритми і структури даних
ВД-09-2. Теорія складних мереж
ВД-09-3. Аналіз соціальних мереж і медіа
ВД-10-1. Економетрично-регресійний аналіз
ВД-10-2. Предиктивна аналітика
ВД-10-3. Теорія аналітичних функцій
ВД-11-1. Графові дані та основи NoSQL
ВД-11-2. Теорія кодування
ВД-11-3. Теорія графів
ВД-12-1. Основи розробки рекомендаційних систем
ВД-12-2. Навчання з підкріпленням
ВД-12-3. Математична економіка
ВД-13-1. Аналітичні сховища даних та хмарні технології
ВД-13-2. Аналіз медичних даних
ВД-13-3. Біоінформатика
ВД-14-1. Аналіз потокових даних
ВД-14-2. Аналіз великих даних
ВД-14-3. Основи захисту інформації
ВД-15-1. Теорія ігор
ВД-15-2. Комп’ютерна механіка
ВД-15-3. Фізика

Навчально-методичні матеріали за ОПП

– Диференціальні рівняння (лекції) Бокало М.М. (завантажити)
– Диференціальні рівняння (практика) Бокало М.М. (завантажити)
– Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (завантажити)
– Індивідуальні завдання до розділу «Випадкові величини» з курсу «Теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Ярова О.А. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 50 с. (завантажити)
– Індивідуальні завдання до розділу «Випадкові події» з курсу «Теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Ярова О.А. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 35 с. (завантажити)
– Iндивiдуальнi завдання до роздiлу «Комбiнаторика» з курсу «Дискретна математика» для здобувачiв вищої освiти спецiальностi 112-Статистика освiтньо-професiйної програми “Статистичний аналiз даних” / Укл.: Базилевич I.Б., Базилевич Л.Є. – Львiв: ЛНУ iм. Iвана Франка, 2023. – 35 с. (завантажити)
– Індивідуальні завдання до розділу «Математична логіка» з курсу «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б.,Базилевич Л.Є. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 15 с. (завантажити)
– Індивідуальні завдання до розділу «Теорія множин» з курсу «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 112-Статистика освітньо-професійної програми “Статистичний аналіз даних” / Укл.: Базилевич І.Б., Базилевич Л.Є.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 14 с. (завантажити)

Гостьові лекції іноземних професорів, дослідників, фахівців

Time Series: Modelling and Forecasting. Prof. Dr. Ya. Okhrin, University of Augsburg (лекція для студентів програми в межах Зимової школи DES-2024)

Студентські дослідження: конференції, стажування

Публікації результатів досліджень студентів програми “Статистичний аналіз даних”:

  • Buhrii K., Golovaty Y. SIR Models on Complex Networks and Impact of Vaccination. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2023 – Proceedings, 2023, pp. 37–42 (Scopus)
  • Domanska O., Martsyshyn V., Buhrii O. Density-based outlier detection: supervised approach based on virtual points. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2023 – Proceedings, 2023, pp. 97-101 (Scopus)

Стажування викладачів, грамоти

Відзнаки, дипломи і сертифікати

Звіти за результати опитування студентів щодо якості освітньої програми

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта програми професора Бугрія Олега Миколайовича: oleh.buhrii@lnu.edu.ua.

Всіх охочих долучитися до спілкування з експертною групою з метою обговорення особливостей функціонування та наповнення ОПП “Статистичний аналіз даних” запрошуємо на відкриту онлайн-зустріч.
Час: 19 березня 2024, 16:00
Під’єднатися до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/79156182638?pwd=rgLkX3r0N5k3bhaZw5HpRvdXX2tbbw.1
Ідентифікатор конференції: 791 5618 2638
Пароль: 4T7tK2

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (112-Б) 16 16 1:1 Залік
Дискретна математика (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (112-Б) 64 0:4 Немає
Інформатика та програмування (Python) (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Історія України (112-Б) 16 16 1:1 Іспит
Лінійна алгебра і аналітична геометрія (112-Б) 48 32 3:2 Іспит
Математичний аналіз І (112-Б) 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика з інформатики (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Фізичне виховання (112-Б) 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дискретні моделі статистики (112-Б) 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова (112-Б) 64 0:4 Залік
Інформатика та програмування (Python) (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури (112-Б) 16 16 1:1 Залік
Лінійна алгебра і аналітична геометрія (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз І (112-Б) 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика з фінансового аналізу (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Фізичне виховання (112-Б) 32 0:2 Залік
Фінансовий аналіз (112-Б) 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Іноземна мова (112-Б) 64 0:4 Немає
Командна і проектна робота (112-Б) 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз ІІ функції багатьох змінних (112-Б) 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика з програмування (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Теорія чисел (112-Б) 16 0:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) (112-Б) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір:ВД 5-1. Бази даних та основи SQL (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 5-2. Мова програмування Java (112-Б) 32 32 2:2 Залік
ВД 5-3. Мова програмування С (112-Б) 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (112-Б) 64 0:4 Іспит
Математичний аналіз ІІ функції багатьох змінних (112-Б) 48 48 3:3 Іспит
Машинне навчання (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика з програмування (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Дисципліна на вибір:ВД 6-1. Візуалізація даних в Python (112-Б) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 6-2. Графічні бібліотеки Python (112-Б) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 6-3. Інженерія даних в Python (112-Б) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 7-1. Аналіз даних на мові R (112-Б) 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 7-2. Візуалізація даних на мові R (112-Б) 32 16 2:1 Залік
ВД 7-3. Основи програмування в R (112-Б) 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Машинне навчання (112-Б) 32 0:2 Іспит
Навчальна обчислювальна практика (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Теорія ймовірностей (112-Б) 32 32 2:2 Немає
Теорія міри та інтеграла (112-Б) 16 16 1:1 Іспит
Топологія і диференціальна геометрія (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Філософія (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір:ВД 8-1. Баєсів аналіз даних (112-Б) 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 8-2. Чисельні методи (112-Б) 16 32 1:2 Залік
ВД 8-3. Методи обчислень (112-Б) 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 9-1. Алгоритми і структури даних (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 9-2. Теорія складних мереж (112-Б) 32 32 2:2 Залік
ВД 9-3. Аналіз соціальних мереж і медіа (112-Б) 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Глибоке навчання (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
Комплексний аналіз (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
Курсові роботи (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Обробка природної мови (112-Б) 16 32 1:2 Залік
Рівняння з частинними похідними (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірностей (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Функціональний аналіз (112-Б) 32 16 2:1 Немає
Дисципліна на вибір:ВД 10-1. Економетрично-регресійний аналіз (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 10-2. Предиктивна аналітика (112-Б) 32 32 2:2 Залік
ВД 10-3. Теорія аналітичних функцій (112-Б) 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математична статистика (112-Б) 32 32 2:2 Іспит
Методи оптимізації та керування (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар (112-Б) 32 0:2 Залік
Теорія випадкових процесів (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Функціональний аналіз (112-Б) 32 16 2:1 Іспит
ВД 11-3. Теорія графів (112-Б) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 15-1. Теорія ігор (112-Б) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 15-2. Комп’ютерна механіка (112-Б) 16 16 1:1 Залік
ВД 15-3. Фізика (112-Б) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 11-1. Графові дані та основи NoSQL (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 11-2. Теорія кодування (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 12-1. Основи розробки рекомендаційних систем (112-Б) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 12-2. Навчання з підкріпленням (112-Б) 32 32 2:2 Залік
ВД 12-3. Математична економіка (112-Б) 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз та прогнозування часових рядів (112-Б) 39 26 2,4:1,6 Іспит
Атестаційний екзамен (112-Б) 90 0:5,6 Іспит
Виробнича практика (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Курсові роботи (112-Б) 90 0:5,6 Диф. залік
Математична статистика (112-Б) 39 26 2,4:1,6 Іспит
Теорія випадкових процесів (112-Б) 26 26 1,6:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір:ВД 15-1. Теорія ігор (112-Б) 13 13 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 15-2. Комп’ютерна механіка (112-Б) 13 13 0,8:0,8 Залік
ВД 15-3. Фізика (112-Б) 13 13 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 13-1. Аналітичні сховища даних та хмарні технології (112-Б) 26 26 1,6:1,6 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 13-2. Аналіз медичних даних (112-Б) 26 26 1,6:1,6 Залік
ВД 13-3. Біоінформатика (112-Б) 26 26 1,6:1,6 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 14-1. Аналіз потокових даних (112-Б) 39 39 2,4:2,4 Залік
Дисципліна на вибір:ВД 14-2. Аналіз великих даних (112-Б) 39 39 2,4:2,4 Залік
ВД 14-3. Основи захисту інформації (112-Б) 39 39 2,4:2,4 Залік