Математична статистика (112-Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ярова О. А.МТС-41
839доцент Ярова О. А.МТС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41
826МТС-41

Опис курсу

У математичній статистиці досліджуються результати експериментальних або спостережуваних даних ймовірнісно-математичними методами. На основі них отримують висновки про основні числові характеристики вибірок, невідомі параметри розподілів, вид розподілу, однорідність, випадковість, незалежність
У сучасному світі величезне значення має обробка великих масивів даних. Математична статистика ймовірнісно-математичними методами здійснює аналіз масивів даних. Студенти вивчають методи аналізу даних і здійснення висновків з результатів аналізу.

Силабус:

Завантажити силабус