Економетрично-регресійний аналіз (112-Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Головата О. М.МТС-31, МТС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТС-31доцент Головата О. М.
МТС-32доцент Головата О. М.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб сформувати в студентів знання, обов’язкові для того, щоб будувати регресійні моделі для аналізу соціально-економічних процесів. Тому в дисципліні представлено як огляд концепцій побудови регресійних моделей, так і процесів та інструментів, які потрібні для їх оцінювання, перевірки гіпотез, прогнозування, побудови кількісних висновків щодо взаємозв’язків між змінними.
Курс починається зі вступних лекцій по основних поняттях теорії ймовірностей та математичної статистики, які необхідні при побудові та аналізі регресійних моделей. Далі у курсі ми вивчаємо просту та множинну регресію, за якими слідують теми, пов’язані зі специфікацією моделі, ендогенними змінними, даними бінарного вибору та часовими рядами.

Рекомендована література

  1. Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek, and Herman K. van Dijk. Econometric Methods with Applications in Business and Economics // Oxford University Press, 2004 – 1054 p.
  2. Вільям Г. Грін, Економетричний аналіз. // Видавництво Соломії Павличко „Основи”, Київ, 2005 – 1197 с.
  3. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економетрії: Тексти лекцій – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367с.
  4. Кобець В.М.,  Економетрика в RStudio //Гельветика, 2021 . –  132 c.

Силабус:

Завантажити силабус