Математичний аналіз ІІ функції багатьох змінних (112-Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Червінка  К. А.МТС-21
448доцент Червінка  К. А.МТС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348МТС-21
448МТС-21

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Математичний аналіз» є ознайомлення студентів з класичними результатами аналізу функцій багатьох змінних. Зміст курсу передбачає знайомство із методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями предмету. Студенти знайомляться із поняттям метричного простору на прикладі дво- та тривимірного евклідового простору. Інструменти математичного аналізу застосовують у різноманітних задачах математики, механіки та прикладної математики, використовують у подальших курсах з математики та статистики.

Протягом вивчення курсу студенти знайомляться з поняттям функції багатьох змінних та її границі, елементами й основними поняттями багатовимірного евклідового простору, криволінійними та поверхневими інтегралами, деякими елементами теорії поля, застосуванням інтегралів, залежних від параметру.

Силабус:

Завантажити силабус