Лінійна алгебра і аналітична геометрія

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит
25.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Бридун В. Л.МТС-11,
248доцент Бридун В. Л.МТС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТС-11доцент Бридун В. Л., доцент Бридун В. Л.
248МТС-11доцент Бридун В. Л., доцент Бридун В. Л.

Опис курсу

Дисципліна “ Лінійна алгебра та аналітична геометрія ” є нормативною дисципліною з спеціальності 112 – статистика для освітньої програми Статистичний аналіз даних, яка викладається в 1-му та 2-му семестрах в обсязі 10,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

  1. С.Т.Завало. Курс алгебри. К., 1995р. 503 ст.
  2. В.В.Федорчук. Курс аналітичної геометрії і лінійної алгебри. Вид.МГУ, 1990р, 328ст.
  3. И.В.Проскуряков. Збірник задач з лінійної алгебри. М.1974г., 384ст.
  4. Д.К. Фаддєєв, І.С. Сомінський. Збірник задач з вищої алгебри. К., 1971р., 317ст.
  5. Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й. Гуран, Н.М. Колос. Збірник задач з аналітичної геометрії. Львів, 2016р., 334 ст.

Силабус:

Завантажити силабус