Диференціальні рівняння (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бокало М. М.
432професор Бокало М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332професор Бокало М. М.
432професор Бокало М. М.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку.

Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку
Цілі:викласти основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку, показати методи їх розв’язування та розв’язування задач для них.

Рекомендована література

1) А.М. Самойленко, М.О. Перестук, І.О. Парасюк. Диференціальні рівняння. 2003.
2) Карташов А.П.,Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальныеуравнения и основы вариационного исчисления. 1976.
3) М. М. Бокало. Нормальні лінійні системи звичайних диференціальних рівнянь. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
4) Филиппов А.Ф. Сборник задач по обыкновенным дифференциальнымуравнениям. 1970.
5) Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. – Навчальний посібник. – Львів, 2011. – 348 с.
6) Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 47 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння»

Завантажити силабус