Рівняння з частинними похідними (112-Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ст. наук. співробітник Симотюк М. М.МТС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТС-31

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам основні поняття теорії рівнянь з частинними похідними, знання про основні задачі для рівнянь з частинними похідними другого порядку, які моделюють реальні фізичні процеси, основні методи їх розв’язування та основні формули для зображення розв’язків.

Мета вивчення дисципліни “Рівняння в частинних похідних”: ознайомлення з основними поняттями теорії рівнянь з частинними похідними, основними задачами для рівнянь з частинними похідними другого порядку, які моделюють реальні фізичні процеси, основними методами їх розв’язування та основними формулами для зображення розв’язків.

Силабус:

Завантажити силабус