Теорія аналітичних функцій (112-Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Головата О. М.МТС-31, МТС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТС-31доцент Головата О. М.
МТС-32доцент Головата О. М.

Опис курсу

У програмі дисципліни основна увага приділяється вивченню властивостей аналітичних функцій, знаходженню образів областей при  відображенні основними аналітичними функціями, обчисленню інтегралів від функції комплексної змінної вздовж кривих, розвиненню аналітичних функцій в ряди Тейлора та Лорана, визначенню особливих точок функцій та типів цих точок, обчисленню лишків функції в ізольованих особливих точках, застосовуванню теорії лишків для обчислення інтегралів, застосуванню комплексного аналізу до розв’язання прикладних задач математики.

Рекомендована література

Основна література:
  1. Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заболоцький М.В, Скасків О.Б. Комплексний аналіз. ‒ Львів, Афіша,  2008  ‒ 203 c.
  2. Комплексний аналіз: навчальний посібник/ П. В. Слюсарчук, Т. В. Боярищева, М.С. Герич, О.О. Погоріляк, О.О. Синявська, Г.І. Сливка-Тилищак, А.М.Тегза ‒ Ужгород: 2022. ‒ 244 с.
  3. Romik D. Complex Analysis Lecture Notes June 15, 2021. https://www.math.ucdavis.edu/~romik/data/uploads/notes/complex-analysis.pdf
  4. С.М. Єжов, М.А. Разумова. Теорія функцій комплексної змінної. Видавництво Київський Університет, 2012 р. ‒ 191 с.
  5. Комплексний аналіз. Приклади і задачі: Навчальний посібник. – За редакцією В.Г. Самойленка. – Видавництво Київський Університет,, 2010. ‒ 224 c.
  6. Павлова Л.В.,Редькіна О.І.Теорія аналітичних функцій. Збірник вправ.К.:Вища школа,1980. ­. ‒ 213 с
Додаткова література:
  1. Скасків О.Б. Теорія ймовірностей. Львів: Число, 2012.

Силабус:

Завантажити силабус