Теорія ймовірностей (112-Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Базилевич І. Б.МТС-31
632доцент Базилевич І. Б.МТС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТС-31
632МТС-31

Опис курсу

Мета дисципліни – навчити студентів ймовірнісному мислення, аналітичному підходу по стохастичних явищ. 

Завдання дисципліни  – вироблення навиків розв’язування ймовірнісних задач 

Силабус:

Завантажити силабус