Аналіз та прогнозування часових рядів (112-Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Базилевич І. Б.МТС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826МТС-41

Опис курсу

Курс присвячений вивченню часових рядів. Часові ряди – розділ математичної статистики який вивчає  випадкові величини у часовому вимірі. Розглядається набір статистичних даних в хронологічному порядку. В найпростішому випадку дані беруться в рівновіддалених точках в часі, які йдуть одна за одною. Таким чином, він є послідовністю даних дискретного часу. Зазвичай, часовий ряд представляється як сума невипадкової складової, та випадкової складової яка являє собою стаціонарний процес. Тут невипадкова складова містить лінію тренду, сезонну складову та циклічну складову.

Важливою проблемою часових рядів є прогнозування. На основі попередніх даних робиться прогноз на  наступні проміжки часу

Студенти повинні навчитись виділяти лінію тренду, циклічну та сезонну складову. Використовуючи мову програмування R визначати автокореляціну та часткову автокореляційнуфункцію. Проводити прогнозування часових рядів

Силабус:

Завантажити силабус