Функціональний аналіз (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Сущик Н. С.МТС-31
732Сущик Н. С.МТС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МТС-31Сущик Н. С.
716МТС-41Сущик Н. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Функціональний аналіз”є освоєння студентами теоретичних і практичних основ з теорії лінійних операторів та інтегральних рівнянь

Рекомендована література

1. Березанский Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функциональный анализ. Курс лекций: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990. – 600с. (є український переклад)
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В., Элементы теории функций и функционального анализаучебн. пособие. Москва: Наука, 1981. – 542с.
3. Като Т. Теория возмущений линейных операторов // Москва: Мир, 1972. – 740 с.
4. Кадец В. М. Курс функциональногоа нализа: учебн. пособие для механико-математического факультета. – Харків : Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006 . – 607 с. (є український переклад)
5. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990.–479с.
6. Сторож О. Г. Задачі з теорії міри та функціонального аналізу: збірник задач // Олег Сторож. Львів : І. Чижиков, 2011. 151 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус