Алгоритми і структури даних (112-Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Головатий Ю. Д.МТС-31, МТС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТС-31професор Головатий Ю. Д.
МТС-32професор Головатий Ю. Д.

Опис курсу

Курс присвячений філософії сучасного програмування, яка ґрунтується на швидких алгоритмах та ефективних структурах даних. Знання алгоритмів та пов’язаних з ними структур даних є необхідним елементом освіти спеціалістів з інформаційних технологій, зокрема, спеціалістів зі статистич­ного аналізу даних. Курс знайомить студентів з сучасними досягненнями теорії алгоритмів, ефективною імплементацією алгоритмів для швидкого пошуку, сортування, якісного і кількісного аналізу великих даних, а також їх візуалізації. Студенти оволодіють різними парадигмами та методами створення алгоритмів, а також критеріями  оцінки їхньої  ефектив­ності.

 

Мета дисципліни: ознайомити студентів з парадигмами сучасного програмування, основними поняттями теорії алгоритмів,  методами реаліза­ції алгоритмів і структур даних.

Цілі дисципліни: дати студентам широкий спектр сучасних алгоритмів і структур для ефективного збереження та швидкої обробки великих стати­стич­них даних, навчити критично підходити до вибору структур даних та алгоритмів при реалізації конкретних інформаційних проектів.

Рекомендована література

Методичні матеріали

  1. Головатий Ю. Д. Електронний навчальний курс «Алгоритми і структури даних» , 2022.

Рекомендована література

  1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Стайн К. Вступ до алгоритмів. К.І.С., 2019.
  2. Roughgarden T. Algorithms Illuminated. Part 1: The Basics. Cambridge University Press, 2017.
  3. Roughgarden T. Algorithms Illuminated. Part 2: Graph algorithms data structures. Cambridge University Press,
  4. Roughgarden T. Algorithms Illuminated. Part 3: Greedy algorithms and dynamic programming. Cambridge University Press,

Додаткова література та інтернет-ресурси

  1. Cormen T. Algorithms Unlocked, The MIT Press, 2013.
  2. Sedgewick R., Wayne K. Algorithms. Princeton University, 2011.
  3. Онлайн-курс «Розробка та аналіз алгоритмів» на Prometheus.
  4. Онлайн-курс «Основи програмування CS50 2019» на Prometheus.

Силабус:

Завантажити силабус