Теорія міри та інтеграла Лебега (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сущик Н. С.МТС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МТС-31Сущик Н. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Теорія міри та інтеграла Лебега”є освоєння студентами теоретичних і практичних основз побудови міри та інтеграла Лебега для їх застосування в теорій ймовірностей та статистики

Рекомендована література

1. Березанский Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функциональныйанализ. Курс лекций: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990. – 600с. (є український переклад)
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В., Элементытеориифункций и функциональногоанализаучебн. пособие. Москва: Наука, 1981. – 542с.
3. Федак І.В. Елементи теорії міри та інтеграла Лебега: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Сімик, 2010. – 168с.
4. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методырешения задач по функциональномуанализу: учебн. пособие. Киев: Вища шк., 1990.–479с.
5. Сторож О. Г. Задачі з теорії міри та функціонального аналізу:збірник задач /Олег Сторож. Львів : І. Чижиков, 2011. 151 с.

Силабус:

Завантажити силабус