Навчальний план (спеціальність 011 Математика “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор”)

Галузь знань – Математика
Спеціальність  011 Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор»
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» (2023)

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Радула Тараса Миколайовича taras.radul@lnu.edu.ua.

Навчальні плани

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Силабуси навчальних дисциплін

 Навчально методичні матеріали за ОПП

 • Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с.
 • Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Алгебра і теорія чисел. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 266 с.
 • Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 238 с.
 • Андрійчук В. , Забавський Б. , Гаталевич , Домша О. , Іщук Ю. , Романів О. Прикладна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2021. – 496 c.
 • Банах Т., Бокало Б., Іщук Ю., Трущак Х. Збірник задач з аналітичної геометрії  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2003. – 105 c.
 • Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 326 с.
 • Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 374 с.
 • Комарницький М. Я., Андрійчук В. І., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с. – ISBN 978-617-10-0054-4.
 • Навчально-методичний посібник з алгебри і теорії чисел / Уклад. О.Л. Горбачук, М.Я. Комарницький, Ю.П. Матурін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 106 с.
 • Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Частина 1 / Уклад. В.І. Андрійчук, О.Л. Горбачук, Ю.П. Матурін, І.Я. Тушницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 75 с.
 • Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Частина 2 / Уклад. В.І. Андрійчук, О.Л. Горбачук, Ю.П. Матурін, І.Я. Тушницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 62 с.
 • Романів О. М. Алгебра. Ч. 1: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 84 с.
 • Романів О. М. Лінійна алгебра. Частина 2: підручник / Львів: Видавець І. Е. Чижиков, 2014. – 279 с.
 • Radul T. Equilibrium under uncertainty with fuzzy payoff. Topological Methods in Nonlinear Analysis. 2022. V.59, N. 2B, P.1029-1045.
 • Radul T. Games in possibility capacities with payoff expressed by fuzzy integral. Fuzzy Sets and sytems. 2022. V.434, P.185-197.
 • Radul T. Equilibrium under uncertainty with Sugeno payoff. Fuzzy Sets and sytems. 2018. V.349, p.64-70.
 • Radul T. Equilibria for games in idempotent measures. ESAIM. Proceedings and surveys. 2017, Vol. 57, p. 64-69.
 • Radul T. Nash equilibrium for binary convexities // Topological Methods in Nonlinear Analysis. 2016, v.48. p.555-564.

Стажування викладачів, грамоти

Банах Тарас: Стажування Shantu University (China), 2018 p.
Радул Тарас: Стажування Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015 р.
Бокало Богдан: Стажування ІППММ НАНУ, 2018 р.
Бридун Вікторія: Стажування в рамках стипендійної програми OeAD University of Wien, 2017 p.
Гринів Олена: Стажування University of Wroclaw, 2019 р.
Гринів Олена: Стажування University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Erasmus+, 2018 р.
Гуран Ігор: Стажування ІППММ НАНУ, 2018 р.
Гутік Олег: Стажування ІППММ НАНУ, 2019 р.
Домша Ольга: підвищення кваліфікації, 2021 р.
Домша Ольга: міжнародне підвищення кваліфікації, 2022 р.
Зарічний Михайло: Стажування Nipissing University (Canada), 2019 р.
Малоїд-Глєбова Марта: Стажування University of Vienna, 2022 p.
Малоїд-Глєбова Марта: Стажування University of Warszaw, 2019 p.
Малоїд-Глєбова Марта: Стажування ІППММ НАНУ, 2018 р.
Мельник Іванна: Стажування ІППММ НАНУ, 2019 р.
Романів Олег: Стажування ІППММ НАНУ, 2019 р.
Холявка Ярослав: Стажування Центр мережевих технологій та IT-підстримки ЛНУ, 2016 р.
Мельник Іванна: Сертифікат “Вдосконалення викладацької майстерності”, модуль 1, 2021 р.
Мельник Іванна: Сертифікат “Вдосконалення викладацької майстерності”, модуль 3, 2021 р.
Мельник Іванна: Сертифікат “Вдосконалення викладацької майстерності”, модуль 4, 2021 р.
Гутік Олег: Подяка ВНУ 2017 р.
Гутік Олег: Подяка ЛНУ 2021 р.
Тарас Банах: Подяка Львівської ОДА 2022 р.
Тарас Банах: Грамота Львівської ОДА 2022 р.
Гутік Олег: Грамота Львівської ОДА 2006 р.
Гутік Олег: Грамота Львівської ОДА 2020 р.
Гутік Олег: Грамота Львівської ОДА 2021 р.
Гутік Олег: Грамота Львівської ОДА 2022 р.
Мельник Іванна: Грамота за навчальний посібник, 2013-2014 р.

Студентські дослідження

 • Гутік О. , Прохоренкова О., Сех Д. Про ендоморфiзми бiциклiчної напiвгрупи та розширеної бiциклiчної напiвгрупи // Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. – 92 (2021). – 5-16.
 • Мельник І., Мирон Н. Про диференціювання первинних напівкілець // Конференція молодих вчених “Підстригачівські читання – 2020” (26-28 травня 2020 р., Львів, Україна) // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2020. – [Режим доступу до ресурсу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Melnyk.pdf]
 • Плаксін А., Саган А., Романів О. Кільця k-евклідового рангу 1 // Конференція молодих учених “ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2022” (Травень 25-27, 2022, Львів, Україна).

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Звіт за результатами опитування випускників

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Таблиця пропозицій та змін до ОПП “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор”, які надійшли під час громадського обговорення

У 2023 році відбулося засідання кафедри, де обговорювався проект нової редакції ОПП на 2023-2024 навчальний рік.
Планується внести зміни в курси присвячені теорії та практичним застосуванням алгоритмів згідно з результатами обговорень з потенційними роботодавцями.
Згідно з рекомендаціями стейкхолдерів у циклі професійної та практичної підготовки замінено освітній компонент “Фізика” на ОК “Алгоритми машинного навчання”.
Також Радулом Т.М. було запропоновано змінити навчальну дисципліну “Топологічний аналіз даних” на “Топологічні та категорні методи в теорії ігор”, яка описує основні поняття розв’язків некооперативних та кооперативних ігор, що використовуються для прийняття рішень в умовах невизначеності та обмеженості інформації.

Автор Зміст
Delivery Manager компанії N-iX Козак А. В. Пропоную більше уваги приділити вивченню практичних методів побудови програмних алгоритмів, що лежить в основі всього програмування.
Компанія “Елекс”, Роман Павлюк Оскільки кватерніони широко використовуються для програмування навігації дронів та в інших галузях програмування, пропоную запровадити курс для вивчення комплексних чисел та кватерніонів в геометрії.


Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Радула Тараса Миколайовича taras.radul@lnu.edu.ua.

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 32 2:0 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 32 16 2:1 Залік
Дискретна математика 16 1:0 Немає
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Інформатика і програмування (Python) 16 1:0 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Лінійна алгебра 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз І: функції однієї змінної 48 48 3:3 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 16 1:0 Іспит
Дискретна математика 16 1:0 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Інформатика і програмування (Python) 32 2:0 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Лінійна алгебра 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз І: функції однієї змінної 48 48 3:3 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 2. Функції багатьох змінних 64 64 4:4 Іспит
Теорія складності обчислень 32 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Іспит
Загальна алгебра 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Комплексний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика 32 32 2:2 Залік
Теорія чисел 16 16 1:1 Іспит
Теорія кодування 32 16 2:1 Залік
Теорія кривих і поверхонь 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебраїчна теорія кодування 32 32 2:2 Залік
Криптологія 48 32 3:2 Іспит
Методи оптимізації та керування 32 48 2:3 Іспит
Топологічний аналіз даних 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір:Еволюційні ігри
Повторюючі ігри
24 1,5:0 Залік
Мережеві ігри 24 24 1,5:1,5 Залік
Теорія соціального вибору 32 2:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестаційний іспит з математики 0:0 Немає
Історія львівської математики 24 0:1,5 Залік
Фізика 36 0:2,3 Іспит
Логіка та її застосування 24 0:1,5 Залік
Філософські проблеми сучасної науки 24 1,5:0 Залік
Дисципліна на вибір:Комп’ютерна логіка та OCaml
Машинні доведення
24 24 1,5:1,5 Залік