Еліптичні криві та криптографія

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мельник І. О.МТА-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МТА-31доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Еліптичні криві та криптографія» необхідне для засвоєння матеріалу пов’язаних з нею дисциплін, а також дозволить майбутнім фахівцям використовувати набуті знання в своїй професійній діяльності.

Метою дисципліни «Еліптичні криві та криптографія» є ознайомлення та оволодіння сучасними методами та алгоритмами криптографії, теоретичними положеннями та основними застосуваннями еліптичних кривих в криптографії та захисті інформації.

Завдання дисципліни: вивчення базових понять теорії еліптичних кривих, алгоритмів теорії чисел із застосуванням їх у криптографії та захисті інформації, підготовка до використання набутих знань в подальших навчальних курсах.

Рекомендована література

  1. Вербіцький О. В. Вступ до криптології, ВНТЛ. – Львів, 1998.
  2. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
  3. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. – М., Мир, 1976.
  4. Koblitz N. Algebraic aspects of cryptography, Springer-Verlag. – 19983.
  5. Коблиц Н, Введение в эллиптические кривые и модулярные формы: Пер. с англ. – М., Мир, 1988.

Силабус:

Завантажити силабус