Лінійна алгебра (ОПП “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор”)

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник І. О.МТА-11
232доцент Мельник І. О.МТА-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТА-11доцент Мельник І. О.
232МТА-11доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Лінійна алгебра» необхідне для засвоєння матеріалу пов’язаних з нею дисциплін, які будуть викладатись на курсах, а також дозволить майбутнім фахівцям використовувати набуті знання в своїй професійній діяльності.

Метою дисципліни «Лінійна алгебра» є ознайомлення та оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями лінійної алгебри в різних задачах математики, економіки, механіки, фізики та інших наук.

Завдання дисципліни: вивчення базових понять лінійної алгебри, підготовка до використання набутих знань в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

Рекомендована література

1. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 238 с.
2. Романів О. М. Лінійна алгебра. Частина 2: підручник / Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2014. – 279 с.
3. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Алгебра і теорія чисел. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 266 с.
4. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 326 с.
5. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 374 с.
6. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985. – 503 с.

Силабус:

Завантажити силабус