Логіка та її застосування

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мельник І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Логіка та її застосування» є ознайомлення студентів з основними поняттями, методами та результатами традиційної та математичної логіки, побудовою формальних теорій, формалізацією міркувань, формування у майбутніх вчителів математики навиків вивчення структури математичних тверджень; навчитись ефективно застосовувати теоретичний математичний апарат для розв’язання практичних задач.

Завдання дисципліни: сприяти розвитку логічного, абстрактного, аналітичного та алгоритмічного мислення студентів, навчитись ефективно застосовувати теоретичний апарат логіки висловлювань, логіки предикатів для розв’язання практичних задач.

Рекомендована література

  1. АндрійчукВ. І., Комарницький М. Я., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с.
  2. АндрійчукВ. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с.
  3. Дрозд Ю. А. Основи математичної логіки: курс лекцій – К.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2005.
  4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1984. – 320 с.
  5. Конверський А. Є. Логіка: підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 391 с.

Силабус:

Завантажити силабус