Бакалаврат: Комп’ютерний аналіз математичних моделей (Data Analysis and Mathematical Modelling)

Галузь знань: 11-Математика і статистика
Спеціальність: 111-Математика
Спеціалізація: Комп’ютерний аналіз математичних моделей

Програма функціонує на механіко-математичному факультеті з 2018 року. Її було розроблено фахівцями кафедри МСДР. Навчальні курси читають викладачі Університету та провідні фахівці ІТ галузі України.

В рамках програми про­во­ди­ться підготовка сучасного спеціаліста – ма­те­ма­ти­ка-аналітика. Фор­муються фундаментальні математичні знання та вміння застосовувати ці знання до конк­рет­них ситуацій, що виникають у різноманітних галузях життєдіяльності. Про­во­ди­ться ґрунтовна комп’ютерна під­го­тов­ка, яка включає вивчення сучасних мов програмування. Значна увага приділяється різ­но­ма­ніт­ним ма­те­ма­тич­ни­м моделям, які описуються диференціальними рівняннями і ви­ко­рис­то­вуються у виробництві, екології, медицині, економіці, фінансах та ін.

Детальнішу інформацію можна також знайти на
офіційному сайті програми
сайті Приймальної комісії Університету .

Тут можна завантажити навчальний план .

Нижче наведено частину електронного забезпечення навчальних курсів.

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичний аналіз (ТФФА) 48 48 3:3 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Залік
Математичний аналіз 64 64 4:4 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Іспит
Комплексний аналіз 32 32 2:2 Іспит
ТЙМС 32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Залік

Раді бачити Вас нашим студентом!