Математичний аналіз I: функції однієї змінної (112 Статистика: АФМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148професор Заболоцький  М. В.МТК-11
248професор Заболоцький  М. В.МТК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148МТК-11професор Заболоцький  М. В., доцент Сидоренко  Ю. М.
248МТК-11професор Заболоцький  М. В., доцент Сидоренко  Ю. М.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «математичний аналіз» є ознайомлення студентів з класичними результатами математичного аналізу. Зміст курсу передбачає знайомство із методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями предмету. Інструменти математичного аналізу застосовують у різноманітних задачах математики, механіки та прикладної математики, використовують у подальших курсах з математики та статистики.

Протягом вивчення курсу «Математичний аналіз I: функції однієї змінної» студенти знайомляться з основами теорії множин, поняттям границі послідовності та границі функції, основними поняттями теорії диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, теорією рядів.

Курс «Математичний аналіз I: функції однієї змінної» забезпечується курсом елементарної математики в обсязі програми загальноосвітньої середньої школи.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз, Київ:Знання, 2008
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу, Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
  3. Зорич В.А. Математический анализ.ч.1. М.Наука. 1981. ч.II,1984.
  4. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Тт. І, II, III. Высшая школа. 1988,1989.
  5. Тер-Крикоров А.М.,Шабунин М.И. Курс математического анализа. М.Наука. 1988.
  6. Демидович Б.П.Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М. Наука. 1990.
  7. Кудрявцев Л.Д. и др. Сборник задач по математическому анализу. Чч.1,2. М. Наука. 1984,1986.

Матеріали

Питання до іспиту (I семестр) можна завантажити за посиланням.

Силабус: Математичний аналіз для статистиків набору 2021 року (автор: Заболоцький)

Завантажити силабус

Силабус: Математичний аналіз для статистиків набору 2020 року (автор: Червінка)

Завантажити силабус