Навчальна практика з інформатики (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
156доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про базові прийоми роботи з масивами даних з допомогою сучасних мов програмування, зокрема мови Python, та відповідних інтегрованих середовищ розробки, зокрема Jupyter.

Мета вивчення дисципліни “Навчальна практика з інформатики”: навчити студентів ефективно аналізувати великі масиви даних, використовуючи мову програмування Python та відповідне інтегроване середовище розробки Jupyter, виконувати статистичні обчислення та зображувати дані у графічному вигляді.

Рекомендована література

1. Jake VanderPlas, Python Data Science Handbook, First Edition, O’Reilly, 2017.
2. Wes McKinney, Python for Data Analysis, Second Edition, O’Reilly, 2018.

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з інформатики»

Завантажити силабус