Теорія узагальнених функцій(111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3професор Лопушанська Г. П.МТК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3МТК-31професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Мета дисципліни: вивчення основ теорії узагальнених функцій, інтегральних перетворень (Фур’є і Лапласа)  у просторах узагальнених функцій і їх застосування.

Цілі дисципліни: засвоєння навиків виконання основних дій і інтегральних перетворень у просторах узагальнених функцій,  вміння їх застосувати.   

Рекомендована література

  1. Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс / Г.Е. Шилов. — М.:Наука, 1965.
  2. Гельфанд И.И. Обобщенные функции и действия над ними / И.И. Гельфанд и Г.Е. Шилов. — М.: Физматгиз, 1958. — 439 с.
  3. Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров — М.: Наука, 1981. — 512 с.
  4. Городецький В.В. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Ч.1. Навч.посібник / В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда — — Чернівці: Книги – XXI, 2010. — 242 c.
  5. Городецький В.В. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Ч.2. Навч.посібник / В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда — Чернівці: Книги – XXI, 2010. — 216 с.
  6. Гупало Г.-В. С. Елементарна теорія узагальнених функцій та деякі її застосування / Г.-В.С. Гупало, Г.П. Лопушанська. — К.: НМК ВО, 1992. — 123 с.
  7. Лопушанська Г.П. Перетворення Фур’є та Лапласа: узагальнення, застосування. Навч.-метод. посіник / Г.П. Лопушанська, А.О. Лопушанський, О.М. М’яус – Вид-во Львів. ун-ту, 2014 — 153 с.
  8. Кэч В. Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике / В. Кэч, П.Т. Теодореску — М.: Мир,1978. — 518 с.
  9. Романенко І.Б. Узагальнені функції в математичній фізиці. Навч.-метод. вказівки до практ. занять  / І. Б  Романенко.–Київ: ВПЦ  “Київ. ун-т”, 2008.