Основи обчислювальної математики (111- математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бокало М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532професор Бокало М. М.

Опис курсу

Курс ознайомлює ізосновами обчислювальної математики

Метою курсу є строге викладення основ обчислювальної математики з доведенням збіжності, аналізом похибок та роз’яснення нюансів алгоритмічної реалізації.
Завданням курсу є ознайомлення студентів із основними чисельними методами з таких розділів:інтерполювання функцій, апроксимація функцій у нормованих просторах, чисельне диференціювання, інтегрування та розв’язування функційних рівнянь.

Силабус: з навчальної дисципліни «Основи обчислювальної математики»

Завантажити силабус