Навчальна обчислювальна практика (111 – математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3МТК-21доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про базові прийоми роботи з масивами даних з допомогою сучасних мов програмування, зокрема мови R, та відповідних інтегрованих середовищ розробки, зокрема RStudio.

Мета вивчення дисципліни “Навчальна обчислювальна практика”: навчити студентів ефективно аналізувати великі масиви даних, використовуючи мову програмування R та відповідне інтегроване середовище розробки RStudio, виконувати статистичні обчислення та зображувати дані у графічному вигляді.

Рекомендована література

1. Hadley Wickham, Advanced R, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019, URL: http://adv-r.had.co.nz/
2. Winston Chang, R Graphics Cookbook: Practical Recipes for Visualizing Data, O’Reilly, 2019, URL: https://r-graphics.org/

Силабус: Syllabus_OK 29. Navchalna obchysluvalna praktyka (3 sem)

Завантажити силабус