Навчальний план (спеціальність 113 Прикладна математика. Теоретична та прикладна механіка)

Галузь знань –  Прикладна математика
Спеціальність  113 Теоретична та прикладна механіка

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Залік
Втомне руйнування матеріалів 32 16 2:1 Іспит
Динаміка та міцність машин 16 32 1:2 Іспит
Теорія тепло- і масообміну 48 3:0 Іспит
Термомеханіка 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
32 32 2:2 Іспит
Історія механіки 16 32 1:2 Залік
Нелінійна теорія пружності 32 32 2:2 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
32 2:0 Залік
Інтегральні перетворення в задачах МДТТ 16 16 1:1 Іспит
Комп’ютерне моделювання у виробничих процесах 16 32 1:2 Залік