Виробнича (обчислювальна) практика(магістри АФМ, сем. 1)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190МТФМ-11доцент Підкуйко  С. І., доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

В рамках обчислювальної практики вивчається математичний пакет GNU Octave та його застосування для аналізу даних, задач фінансової та страхової математики. Практика охоплює такі розділи: інсталяція і запуск Octave, команди файлової системи і допомоги, типи операторів, масиви, вектори і матриці, робота з графіками функції, функцій, розв’язання систем лінійних рівнянь, умовні конструкції і конструкції циклів, функції, m-файли, статистичні розрахунки, задачі оптимізації.

Силабус: Виробнича (обчислювальна) практика(21-22 н.р.)

Завантажити силабус