Аспіранти ОНП 111 Математика

 

ПІБ Рік
вступу
Тема дисертації Науковий керівник
Куриляк Марія Романівна 2020 Асимптотичні властивості і розподіл значень випадкових аналітичних функцій О.Б. Скасків
Мільченко Ольга Віталіївна 2020 Оптимальне керування в задачах Дарбу для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними В.М.Кирилич
Хома Мар`яна Володимирівна 2020 Задача для нелінійних еволюційних систем Стокса зі змінним показником нелінійності О.М.Бугрій
****
Марко Юрій Ярославович 2019 Простри неадитивних мір на некомпактних просторах М.М.Зарічний
Михаленич Микола Степанович 2019 Динамічні схеми Вороного І.Й. Гуран
Попадюк Ольга Богданівна 2019 Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу А.І.Гаталевич
Хилинський Маркіян Богданович 2019 Інтерасоціативності комбінаторних інверсних топологічних напівгруп О.В. Гутік
Хилинський Павло Богданович 2019 Поліциклічні розширення напівтопологічних напівгруп О.В. Гутік
****
Казанівський Михайло Іванович 2018 Обернена задача теорії розсіювання для оператора Шредінгера Я.В.Микитюк
Мокрицький Тарас Володимирович 2018 Напівгрупи часткових порядкових ізоморфізмів частково впорядкованих просторів О.В. Гутік
Стельмах Ярина Борисівна 2018 Лінійні аксіоми відокремлення Т.О. Банах
Сухорукова Христина Олександрівна 2018 Простри неадитивних мір та їх застосування у загальній теорії рівноваги М.М.Зарічний
****
Бакса Віта Петрівна 2017 Властивості аналітичних вектор-функцій обмеженого L-індексу
в двовимірній кулі
О.Б. Скасків
Дмитрук Анатолій Андрійович 2017 Кільця та елементи з умовами стабільного рангу А.І.Гаталевич
Лисецька Олександра Юріївна 2017 Компактні та близькі до них напівґратки, напівгрупи та їх розширення О.В. Гутік
Скіра Ірина Володимирівна 2017 Задачі без початкових умов для еволюційних функціонально-диференціальних рівнянь та варіаційних нерівностей М.М. Бокало