Освітньо-наукові програми та навчальні плани за спеціальністю 111 Математика

2017: Освітньо-наукова програма, Навчальний план

2019: Освітньо-наукова програма, Навчальний план

2020: Освітньо-наукова програма, Навчальний план

2021 (проєкт): Освітньо-наукова програма, Навчальний план, Силабуси і схема ОНП

Силабуси нормативних навчальних дисциплін:

Сучасні тенденції в математиці та статистиці

Науковий семінар, Філософія, Педагогічна практика

Інформаційні технології та програмування

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Силабуси дисциплін вільного вибору (універсальні навички):

Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації

Психологія вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту

Інтелектуальна власність і трансфер технологій, Інновації та підприємництво

Силабуси дисциплін вільного вибору (глибинні знання зі спеціальності):

•  Прикладна і теоретична алгебра
•  Вибрані розділи загальної топології
•  Додаткові розділи теорії ймовірностей
•  Додаткові розділи диференціальних рівнянь
•  Основи теорії просторів аналітичних функцій
•  Додаткові розділи геометричної топології
•  Асимптотичні і ймовірносні методи в сучасній теорії функцій
•  Додаткові розділи рівнянь математичної фізики
•  Категорні методи в математиці
•  Основи теорії операторів
•  Основи теорії функцій багатьох комплексних змінних
•  Оптимальне керування динамічними системами

Схема курсів ОНП за 2020
1-й рік | 2-й рік | 3-й рік | 4-й рік
1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр
OK3
Філософія
|
|
|
|
|
|
ВК4
Педагогіка
Методологія
|
|
|
ОК5
Інформатика
|
|
|
|
|
|
ОК4
Педагогічна
практика
|
|
|
OK6
Іноземна мова
|
|
|
ВК5
Психологія
Наук.проєкт
|
|
|
ВК6
ІТ-власність
Інновації
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОК1
Тенденції
математики
|
|
|
ВК1
Вибірковий курс
|
|
|
ВК2
Вибірковий курс
|
|
|
ВК3
Вибірковий курс
|
|
|
ОК2
Науковий семінар
|
|

Аспіранти ОНП 111 Математика | Матеріали до акредитації