Теорія виживання (111- Математика, магістратура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Вус А. Я.МТФМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МТФМ-11доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Метою курсу є надання слухачам систематизованих знань з моделей виживання та їх застосування у страховій справі. Вивчаються основні принципи актуарного моделювання, стохастичні та детерміновані моделі, їх відмінності та методи ідентифікації. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи побудови актуарних і фінансових моделей, методи оцінювання ризику, основні методи та сферу застосування теорії страхового та фінансового ризику, вміти: обчислювати основні показники ризику на страховому та фінансовому ринку.

Рекомендована література

  1. Борисенко О.Д. Ямненко Р.Є. Лекції з теорії актуарного і фінансового ризику. К.: 2017.
  2. Карташов М.В. Теорія ймовірностей та математична статистика.- К.: ТВіМС, 2004, 307с.
  3. Леоненко М.М., Мiшура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-ймовiрнiснi та статистичнi методи в економетрицi та фiнансовiй математицi. – К.: Iнформтехнiка, 1995.
  4. Зубченко В.П. Математичні основи страхування життя. Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. – 2016

Силабус:

Завантажити силабус