Вища математика (географія, середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Тріщ Б. М.ГРО-11, ГРО-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРО-11доцент Тріщ Б. М.
ГРО-12доцент Вус А. Я.

Опис курсу

В умовах ринкових перетворень зростає значення вищої математики у підготовці географів. Головне завдання курсу “Вища математика” полягає у виробленні у студентів уміння виконувати математичний аналіз досліджуваних явищ, навчити будувати математичні моделі, застосовувати математичні методи до дослідження і розв’язання фахових задач.
Мета дисципліни –– забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних явищ у професійній діяльності.
Завдання дисципліни — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач екологї, економіки, хімії, фізики; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема, побудови математичних моделей та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.
Після вивчення курсу студент повинен:
знати: основні поняття вищої математики.
вміти: вирішувати теоретичні та практичні задачі.

Рекомендована література

  1. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с.
  2. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
  3. Б.М. Тріщ Вища математика. Збірник індивідуальних завдань. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 149 с.
  4. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус