Часові ряди (для магістрів АФМ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Вус А. Я.МТФМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТФМ-11доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Метою дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо аналізу та прогнозування розвитку соціально -економічних процесів та явищ статистичних та економіко-математичних методів та моделей. Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання щодо аналізу та прогнозування розвитку соціально економічних процесів і явищ в часовому просторі. Основними завданнями навчальної дисципліни є: визначення основних особливостей аналізу та прогнозування рядів динаміки в економіці; ознайомлення з існуючими статистичними та економіко-математичними методами та моделями; дослідження розвитку та зміни соціально-економічних процесів за допомогою згладжування рядів динаміки, автокореляційних моделей, лагових моделей; аналіз динаміки протікання економічних процесів на основі розкладання рядів динаміки, що їх характеризують, на компоненти.

Рекомендована література

  1. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібн. / А. М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001.
  2. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. –М. : Мир, 1974. –Вып. 1. –408 с
  3. Кэндел М. Временные ряды / М. Кэндел. –М. : Финансы и статистика, 1981. –199 с
  4. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования / Е. М. Четыркин. –М. : Статистика, 1975. – 184 с.
  5. Granger C. W.J. Forecasting economic time series/ C. W.J.Granger,P. Newbold. –2nd ed. –N.Y.: Academic Press, 1986.–324 р.

Силабус: Часові ряди 2021

Завантажити силабус