Вища математика для економістів (073 менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Заболоцький  М. В.ЕКМ-17, ЕКМ-18
132професор Заболоцький  М. В.ЕКМ-17, ЕКМ-18

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКМ-17доцент Вус А. Я.
ЕКМ-18професор Заболоцький  М. В.
232ЕКМ-17доцент Флюд  В. М.
ЕКМ-18професор Заболоцький  М. В.

Рекомендована література

Основна література:

 • Барабаш Г. М. Збірник-довідник з курсу “Вища математика для економістів” / Барабаш Г. М., Кирилич В. М., Пелюшкевич О. В. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 257 с.
 • Барковський В. В., Н. В. Барковська. Вища математика для економістів. – Київ: ЦУЛ, 2002.
 • Грисенко М. В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі: навч. посібник.– К.: Либідь, 2007.– 720с.
 • Доманська Г. П., Лавренюк С. П. Основи вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Тріщ Б. М.. Вища математика для економістів. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.
 • Додаткова література:

 • Барабаш Г. М., А. І. Гаталевич, С. М. Кічура, О. Я. Мельо. Практикум з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
 • Бокало Б. М., Бридун В. Л., Гуран І. Й.. Навчально- методичний посібник з аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Брик О. М., Онисько М. П., Синюта В. М., Холявка Я. М.. Геометрія і алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 • Бугір М. К. Математика для економістів: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.
 • Ковальчук Б. В., Тріщ Б. М.. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.
 • Тріщ Б. М.. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
 • Тріщ Б. М.. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

Матеріали

ЗБIРНИК-ДОВIДНИК
з курсу “Вища математика для економiстiв”

Силабус:

Завантажити силабус