Лінійна алгебра (ОПП “Середня освіта (Математика)”)

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник І. О.МТО-11
232доцент Мельник І. О.МТО-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТО-11Малоїд-Глєбова М. О.
232МТО-11Малоїд-Глєбова М. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Лінійна алгебра» необхідне для засвоєння матеріалу пов’язаних з нею дисциплін, які будуть викладатись на курсах, а також дозволить майбутнім фахівцям використовувати набуті знання в своїй професійній діяльності.

Метою дисципліни «Лінійна алгебра» є ознайомлення та оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями лінійної алгебри в різних задачах математики, економіки, механіки, фізики та інших наук.

Завдання дисципліни: вивчення базових понять лінійної алгебри, підготовка до використання набутих знань в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

Рекомендована література

ОСНОВНА

 1. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 326 с.
 2. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Алгебра і теорія чисел. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 266 с.
 3. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 238 с.
 4. Романів О. М. Лінійна алгебра. Частина 2: підручник – Львів: Видавець І. Е. Чижиков, 2014. – 279 с.
 5. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 374 с.
 6. Безущак. О. О.,. Ганюшкін О. Г, Кочубінська Є. А. Навчальний посібник з лінійної алгебри для студентів механіко-математичного факультету / – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 224 с.
 7. Strang G. Introduction to Linear Algebra. 5th ed. – Wellesley-Cambridge Press, 2016. – 574 p.

ДОПОМІЖНА

 1. Завало С. Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985. – 503 с.
 2. Завало С. Т. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч. 1 / С. Т. Завало, В. Н. Костарчук, Б. И. Хацет. – К.: Вища школа, 1977. – 397 с.
 3. Завало С. Т. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч. 2 / С. Т. Завало, С. С. Левіщенко, В. В. Пилаєв, І. О. Рокицький. – К.: Вища школа, 1986. – 264 с.
 4. Завало С. Т. Алгебра і теорія чисел: у 2 ч : підручник для студ. мат. спец. Ч. 1 / С. Т. Завало, В. М. Костарчук, Б. І. Хацет. – К.: Вища школа, 1974. – 462 с.
 5. Завало С. Т. Алгебра і теорія чисел: у 2 ч : підручник для студ. мат. спец. Ч. 2 / С. Т. Завало, В. Н. Костарчук, Б. І. Хацет. – К.: Вища школа, 1976. – 381 с.
 6. Романів О. Алгебра. Ч. 1: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 84 с.
 7. Методичні рекомендації до розв’язування задач з алгебри / Уклад. В. Р. Зеліско, І. О. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 42 с.
 8. Навчально-методичний посібник з алгебри і теорії чисел / Уклад. О. Л. Горбачук, М. Я. Комарницький, Ю. П. Матурін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 106 с.
 9. Методичні рекомендації з алгебри / Уклад. О. Л. Горбачук, М. Я. Комарницький, Ю. П. Матурін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 58 с.
 10. Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Ч. 1 / Уклад. В. І. Андрійчук, О. Л. Горбачук, Ю. П. Матурін, І. Я. Тушницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 75 с.
 11. Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Ч. 2 / Уклад. В. І. Андрійчук, О. Л. Горбачук, Ю. П. Матурін, І. Я. Тушницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 62 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 1. Мельник І.О. Електронний курс «Лінійна алгебра» – Режим доступу: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3340
 2. Романів О.М. Лінійна алгебра. Перший семестр. Електронний курс. – Режим доступу: http://www.mmf.lnu.edu.ua/algstu/446 
 3. Романів О. М. Лінійна алгебра. Другий семестр. Електронний курс. – Режим доступу: http://www.mmf.lnu.edu.ua/algstu/301

Силабус: Лінійна алгебра (2020)

Завантажити силабус

Силабус: Лінійна алгебра (2022)

Завантажити силабус