Диференціальні форми в Евклідових просторах (для магістрів АФМ-1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Заболоцький  М. В.МТФМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МТФМ-11професор Заболоцький  М. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є обгрунтоване виведення загальної формули Стокса, яка є узагальненням відомих студентам формул Ньютона-Лейбніца, Гріна, Гауса-Остроградського, класичної формули Стокса. Демонстрація студентам сучасних аспектів та взаємозв’язків курсів диференціального та інтегрального числення.

Курс «Диференціальні форми в Евклідових просторах» забезпечується такими курсами: «Математичний аналіз».

Рекомендована література

  1. Заболоцький М. В., Вус А. Я. Диференціальні форми в евклідових. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 90 с.
  2. Арнольд В. И. Математические методы классической механики. – М., 1974.
  3. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз. Ч. 1, 2. – К., 1993.
  4. Зорич В. А. Математичний аналіз. Ч. 1, 2. – М., 1981.
  5. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, 2. – М., 1970.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус