Методика викладання математики і статистики у вищій школі (для магістрів АФМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Заболоцький  М. В.МТФМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МТФМ-21професор Заболоцький  М. В.

Опис курсу

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними принципами методики викладання математики і статистики у вищій школі, зі змістом та обсягом курсів вищої математики та статистики, методами, формами та засобами навчання математики і статистики та підвищення якості математичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах; формування професійних знань, умінь і навичок, що використовуються у практичній діяльності викладача математики і статистики у вищій школі; підготовка студентів до проходження асистентсько-педагогічної практики.

Курс «Методика викладання математики і статистики у вищій школі» забезпечується такими курсами: «Математичний аналіз», «Алгебра та геометрія», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Педагогіка».

Рекомендована література

  1. Вірченко Н.О. Нариси з методики викладання вищої математики. – К., 2006.
  2. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І. П’ятсот задач з методики викладання математики: Навч. посібник. – Х.: Основа, 1997.
  3. Карташов М.В. Теорія ймовірностей та математична статистика.- К.: ТВіМС, 2004, 307с.

Силабус:

Завантажити силабус