Моделі ризику та їх застосування (112- Статистика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ярова О. А.МТС-51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТС-51Мдоцент Ярова О. А.

Опис курсу

Поняття ризику є базовим в актуарній математиці. Воно пов’язане з невизначеністю можливих втрат, випливає зі специфіки різних явищ природи і видів людської діяльності. Коли говорять про страхову справу, то в першу чергу мають на увазі фінансові збитки. Саме для того, щоб позбутися фінансових втрат, пов’язаних з невизначеністю, укладають договори страхування. Фінансовий ризик і пов’язана з ним небезпека банкрутства є характерними особливостями роботи кожної страхової компанії, а забезпечення фінансової стійкості – головним завданням її керівників. Оцінка ризику (тобто фінансових втрат страхової компанії, пов’язаних з виплатами за страховими позовами) становить значний інтерес для ефективного управління страховою компанією.

Рекомендована література

  1. Зінченко Н.М. Ядренко М.Й. Математичні моделі в теорії ризику. – К.: РВЦ «Київський університет» 2000. – 21с.
  2. Пономаренко О.І. Моделі страхування та теорія ризику . – К. : ВПЦ «Київський університет», – 2008. – 183с.
  3.  Бондаренко Я.С. ,Турчин В.М. , Турчин Є.В. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 180с.
  4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах.-М: Мир,2004.-240 с.
  5. Томас Мак. Математика ризикового страхування, 2005. – 432 с.

Силабус: дисципліни «МОДЕЛІ РИЗИКУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»2022

Завантажити силабус